Under torsdagen kom ett positivt besked för alla svenska cykellopp. Då föreslog Trafikverket att det skulle bli kostnadsfritt för ideella föreningar att skylta om vid motionslopp på statliga vägar. Under torsdagen kom ett positivt besked för alla svenska cykellopp. Då föreslog Trafikverket att det skulle bli kostnadsfritt för ideella föreningar att skylta om vid motionslopp på statliga vägar.
Oskar Sundblad är positiv efter Trafikverkets förslag, men anser också att det behövs en långsiktig lösning. Oskar Sundblad är positiv efter Trafikverkets förslag, men anser också att det behövs en långsiktig lösning.
Artikel

Glädje efter nytt besked – nu kan reglerna ändras igen

2023-03-27

Snart kanske alla svenska lopparrangörer kan andas ut. Under torsdagen lämnade Trafikverket över en utredning till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). I rapporten föreslår myndigheten att ideella föreningar inte ska behöva stå för kostnader för exempelvis omskyltning som uppkommer vid lopp på statliga vägar.
    – Det är ju en fantastisk lösning på kort sikt. Nu hoppas vi också att det blir en långsiktig lösning, säger Oskar Sundblad, vd på Vätternrundan.

Det var varit en lång följetång, sedan Trafikverket i höstas meddelade en ny syn på vem som ska betala för all omskyltning vid lopp på statliga vägar. Det innebar att alla arrangörer själva skulle stå för kostnaden. Något som har upprört många och dessutom fått flera lopp att ställa in. Men nu verkar en lösning vara nära.

Trafikverkets utredning har pågått sedan i höstas och lämnades under torsdagen över till Andreas Carlson. Där föreslås i första hand att det ska bli kostnadsfritt för ideella föreningar att sätta upp och ta ned vägmärken under år 2023. Nu är det upp till regeringen att ta beslut.
    – Det är det här vi med gemensamma krafter har jobbat för under en lång tid. Nu hoppas jag att man skyndar på i hanteringen så att alla härliga, mindre föreningar kan ansöka om att arrangera lopp igen. Det är de som är vår födkrok, säger Oskar Sundblad.

”Positivt för alla som arrangerar lopp”

Under många år har Vätternrundan fått betala mångmiljonbelopp för alla förändringar på vägarna under loppen och ser fram emot förändringen.
    – Det är så klart positivt för oss. Det är bra för alla som arrangerar lopp och hjälper bland annat oss på Vätternrundan i vår återstart efter pandemin.

Hur det blir kommande år är fortfarande oklart, men Trafikverkets förslag är att regeringen i höst ska fatta beslut om 2024 och framåt.
    – Veckan beslut är ju en fantastisk lösning på kort sikt. Nu hoppas vi också att det blir en långsiktig lösning.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är inne på samma linje.
   
– Den nuvarande situationen är ohållbar och en fortsättning på den vägen vore en dödsstöt för många föreningar. Men intentionen behöver bli verklighet och sträcka sig längre än 2023, säger han i ett pressmeddelande.

RF och SCF positiva efter nya beskedet

För att inte fler lopp ska behöva ställas in hoppas Björn Eriksson på att få ett slutgiltigt besked inom den närmaste tiden.
    –  Förslagen som Trafikverkets presenterar är välkomna och ett mycket viktigt steg på vägen. Nu krävs politiska beslut och jag har svårt att se att den här frågan ska vara blockskiljande. Därför hoppas och tror jag att infrastrukturminister Andreas Carlson och regeringen skyndsamt ser till att idrottsföreningar kan planera för tävlingar igen. Jag har ett möte bokat med statsrådet i månadsskiftet april-maj och räknar med att frågan senast då är slutreglerad. Våren har kommit till södra Sverige och många lopp har redan tvingats ställa in. Det vore mycket olyckligt för föreningarna, idrottsrörelsen och folkhälsan om det blir fler.

Även Svenska cykelförbundet, med generalsekreterare Leif Karlsson i spetsen, gläds åt beskedet.
    – Det kommer att göra stor skillnad för både mindre och större arrangemang och skapa nya förutsättningar för återstart för motionsidrott och tävlingsidrott. Det är nu upp till regeringen att ta nödvändiga beslut och vår förhoppning är att beslut kommer tas enligt det förslag som Trafikverket presenterat, säger han och fortsätter:
    – Vi vill även tacka RF och Trafikverket för bra och konstruktiva samtal under en flerårsperiod. Vi känner att Trafikverket har lyssnat på Idrotts-Sveriges synpunkter och har fått en ökad förståelse för den idrottsliga verksamhet som bedrivs på, eller påverkar allmänna statliga vägar.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan