Oskar Sundblad är kritisk mot regeringen och deras brist på kommunikation. Oskar Sundblad är kritisk mot regeringen och deras brist på kommunikation.
Behöver loppen själva betala för skyltning och andra omkostnader vid lopp på statliga vägar riskerar många att behöva ställas in, menar Oskar Sundblad. Behöver arrangörsföreningarna själva betala för skyltning och andra omkostnader vid lopp på statliga vägar riskerar många att behöva ställas in, menar Oskar Sundblad.
Artikel

Fortsatt kritik mot regeringen kring omkostnader kring cykellopp

2024-02-23

I oktober lämnade Trafikverket över tre förslag till regeringen på vem som ska betala för vägskyltar vid motionslopp på statliga vägar. Men fortfarande är inget beslut taget. Något som upprör Vätternrundans vd Oskar Sundblad.
    – Vi måste få positiva besked snart! Annars kommer antal motionslopp och tävlingar att fortsätta minska, vilket skulle få stora konsekvenser, säger han.

Ni känner kanske igen turerna vid det här laget? I fjol införde Trafikverket nya regler om att arrangörsföreningar själva skulle finansiera kostnader för exempelvis vägskyltning vid motionslopp på statliga vägar. Något som innebar avsevärt högre kostnader och ledde till att många lopp ställdes in under 2023.

Sedan har beskeden ändrats efter hand. Från att ideella föreningar först skulle undantas, till att de skulle betala kostnader som översteg 150 000 kronor.
   
Men till slut presenterade Trafikverket i höstas tre olika förslag till förändring från och med i år:

  • Att den tillfälliga lösning som infördes under sommaren blir permanent, där loppens arrangörer måste betala alla kostnader som överstiger 150 000 kronor.
  • Att föreningarna ska stå för alla kostnader.
  • Att en beloppstrappa införs, där föreningarnas kostnader ökar procentuellt upp till 150 000 kronor.

Fyra månader – och fortfarande inget besked

Nu har fyra månader gått och regeringen har fortsatt inte gett något besked om vad som gäller.
    – Regeringens saktfärdighet slår hårt mot såväl Vätternrundan som många fler motionslopp. Infrastrukturminister Andreas Carlson har haft hela 2023 på sig att lösa problemet, men har misslyckats. Nu får arrangörerna återigen betala helt orimliga summor, säger Oskar Sundblad och fortsätter:
   
– Ideella föreningar måste undantas från de extra kostnaderna – annars riskerar många mindre motionslopp att ställas in under 2024.

Oskar Sundblad menar att fler inställda lopp skulle få stora konsekvenser. Inte enbart föreningarnas och loppens framtid, utan även för den svenska folkhälsan.
    – Alla mår bra av att röra på sig. Träning och motion är oerhört viktigt för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Inte minst bland barn och ungdomar, där många har minskat sitt idrottande eller i värsta fall slutat helt att motionera efter pandemin.
    – För oss som driver verksamhet för folkhälsan – som är ryggraden i allas möjlighet att motionera – är det ibland alltför tydligt att vårt arbete inte uppskattas av myndigheter och politiker. I stället för att drabbas av extra avgifter skulle vi behöva uppmuntran och stöd

Oskar Sundblad vill se action: ”Måste få positiva besked”

Nu vill han se action från såväl Trafikverket som regeringen, med infrastrukturministern i spetsen.
    – De kan inte fortsätta att sopa frågan under mattan. Vi måste få positiva besked om att ideella föreningar undantas från kraven att stå för kostnaderna. 

Text: Pierre Henriksson
Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan

Detta har hänt

Trafikverket fick i september 2022 i uppdrag av den förra regeringen att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. Utredningen överlämnades i mars i år till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) som i maj gav Trafikverket i uppdrag att på nytt titta på frågan för att föreslå en lösning för 2024 och framåt.

I somras beslutade Trafikverket vad som skulle gälla (retroaktivt) under hela 2023. De införde ett takbelopp på 150 000 kronor för åtgärder i samband med arrangemanget, exempelvis omskyltning. Alla kostnader som överstiger det måste arrangören själv betala.

Därefter lämnade Trafikverket över tre förslag till förändring från 2024 till regeringen. Något som de inte har återkommit om.