Det är fortfarande mycket som är oklart kring reglerna om vem som ska betala för tillfälliga vägmärken och skyltar vid motionslopp. Det anser Vätternrundans vd Oskar Sundblad efter Trafikverkets nya förslag som kom i mitten av oktober.
Artikel

Reaktionen efter Trafikverkets nya förslag: ”Luddigt formulerat”

2023-10-19

Turerna kring vem som ska stå för kostnaderna för vägskyltar vid motionslopp rullar vidare. I mitten av oktober kom Trafikverket med tre förslag på hur det kan se ut i framtiden. Men Vätternrundans vd Oskar Sundblad är inte nöjd.
    – Man blir egentligen inte mycket klokare, säger han.

I våras ställdes mängder av motionslopp på cykel in. Detta efter att Trafikverket hade beslutat att alla arrangörer av cykellopp skulle vara ansvariga för tillkommande kostnader på vägarna i samband med arrangemangen.
    Sedan dess har debatten varit kraftig och under sommaren kom beskedet om en tillfällig lösning. Den löd att loppen trots allt blev ersatta – men endast upp till ett takbelopp på 150 000 kronor.
Något som även det möttes av kritik, av exempelvis Vätternrundans vd Oskar Sundblad och Svenska Cykelförbundets generalsekreterare Leif Karlsson.
    – Jag vill att Trafikverket ska stå för sitt ord och vad de har lovat. Det vill säga att lopparrangörer ska få ersättning för alla kostnader. Jag vill även att det blir en permanent lösning, alternativt att de ändrar regelverket så att vi kan upphandla tjänsten själva, sade Oskar då.

Trafikverkets tre olika förändringsförslag

Nu har Trafikverket överlämnat en rapport till regeringen som innehåller tre olika förslag till förändring från och med 2024 och framåt:

  • Att den tillfälliga lösningen som kom i somras blir permanent, vilket innebär att lopparrangörer måste betala alla kostnader som överstiger 150 000 kronor, plus 2 000 kronor i grundavgift.
  • Att föreningarna ska stå för alla kostnader.
  • Att en beloppstrappa införs, där föreningarnas kostnader ökar procentuellt upp till 150 000 kronor, plus 2 000 kronor i grundavgift.

Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh menar att förslagen är en bit på vägen, men inte något som når hela vägen fram.
    – Jag uppskattar att Trafikverket har varit öppet för dialog och att vi har kunnat samtala om situationen. Men förslaget att ideella föreningar ska bära hela kostnaden är oacceptabelt. För idrottsrörelsen är det såklart viktigt att regelverk utformas på ett sätt så att det kommer så många föreningar som möjligt till gagn. Det är nödvändigt för att motions- och tävlingsloppen ska kunna leva kvar. Takbeloppet är en väg, men gränsen behöver vara högre än de 150 000 kronor som Trafikverket har föreslagit eller så måste det till en indexuppräkning – annars kommer beloppet att urholkas över tid, säger han i ett pressmeddelande.

Oskar Sundblad vill se ökad tydlighet

Oskar Sundblad, vd på Sveriges och ett av världens största cykelmotionslopp, är inne på samma linje.
    – Det är fortfarande luddigt och oklart vad de facto som kommer att gälla. Jag vill att det ska bli tydligt vad som faktiskt gäller. Och att det ska bli som regeringen ändå har uttryckt det, det vill säga att det ska vara gratis för ideella föreningar. Någon form av beloppsgräns kan funka, men i så fall måste det bli avdrag även på det som går över det beloppet. Jag förstår att de inte vill att det gödslas med skyltar, men exempelvis vi på Vätternrundan har skurit ned på det väldigt mycket de senaste åren. Ändå betalar vi mångmiljonbelopp för det här. Pengar som annars hade gått tillbaka till idrotten, säger han.

Han är också kritisk till att Trafikverket menar att vissa arrangörer mer eller mindre drivs som aktiebolag, däribland Vätternrundan.
    – Det stämmer inte över huvud taget. Vi återinvesterar vårt ekonomiska överskott till idrotten helt och hållet. Under år 2022 genererade det nästan nio miljoner kronor tillbaka till våra sju medlemsföreningar och omkring 70 funktionärsföreningar.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan

Detta har hänt

Trafikverket fick i september 2022 i uppdrag av den förra regeringen att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. Utredningen överlämnades i mars i år till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) som i maj gav Trafikverket i uppdrag att på nytt titta på frågan för att föreslå en lösning för 2024 och framåt.

I somras beslutade Trafikverket vad som skulle gälla (retroaktivt) under hela 2023. De införde ett takbelopp på 150 000 kronor för åtgärder i samband med arrangemanget, exempelvis omskyltning. Alla kostnader som överstiger det måste arrangören själv betala.