Oskar Sundblad, vd för Vätternrundan, oroas över Trafikverkets nya krav som gör det svårt för mindre motionslopp att arrangeras på statliga vägar. Oskar Sundblad, vd för Vätternrundan, oroas över Trafikverkets nya krav som gör det svårt för mindre motionslopp att arrangeras på statliga vägar.
"Vi som samlar de idrotter som verkar ute på våra vägar kan inte dra några andra slutsatser än att detta är förödande", skriver representanter från RF och sex stora idrottsförbund i en debattartikel.
Artikel

Vätternrundan vill stoppa nya krav som hotar mindre cykellopp

2022-12-21

Nya krav gör att många cykellopp får klart högre kostnader från och med årsskiftet. Något som Riksidrottsförbundet menar kan hota mängder av idrottsarrangemang. Vätternrundan håller med.
    – Det här får svåra konsekvenser och drabbar folkhälsan, säger Oskar Sundblad, vd på Vätternrundan.

Varje år äger hundratals arrangemang rum runt om i Sverige på våra statliga vägar. Men snart kan det bli betydligt färre. Det befarar Riksidrottsförbundet när Trafikverket ändrar sitt arbetssätt efter årsskiftet, vilket medför att arrangören ska stå för alla kostnader som tillkommer för åtgärder på vägarna i samband med ett evenemang. Det handlar exempelvis om utplacering av skyltning och tillfälliga vägmärken under arrangemangen:
    – Vi har en överenskommelse med Trafikverket för våra lopp och lägger omkring 2,5 miljoner på detta varje år. Men det är mindre lopp, med färre deltagare som kommer att få kostnader som inte kan bäras, säger Oskar Sundblad.
    – Det innebär att många små lopp kommer att få svårt att överleva. De är ofta en inkörsport till att åka våra lopp, så i förlängningen kommer det att påverka även oss negativt. Men framför allt kommer det att drabba folkhälsan. Vilket är det mest oroande, fortsätter Oskar.

RF håller med i kritiken: ”Svindlande summor”

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson håller med i kritiken.
    – För en ideell förening är det svindlande summor som vi pratar om. Det är helt orimligt att ideella, allmännyttiga föreningar ska bära hela kostnaden för skyltning och andra åtgärder på våra vägar. När vi dessutom får höra att prislistorna hos Trafikverkets olika regioner kan skilja flera tusen procent går det inte att bli annat än upprörd, säger han.

I höstas hade Oskar Sundblad, tillsammans med representanter från ett antal berörda specialidrottsförbund, ett möte med den dåvarande infrastrukturministern Thomas Eneroth. Ett möte som vädrade positiva tongångar.
    – Enligt min uppfattning tyckte han då att det var mer eller mindre absurt att Trafikverket hade tolkat det så strikt, säger Oskar Sundblad.

Förslag om kompensation nobbas

Efter mötet gav den socialdemokratiska regeringen Trafikverket i uppdrag att se över reglerna och kostnadsfördelningen med redovisning i mars 2023. Men då är det redan för sent, menar Oskar Sundblad.
    – För att kunna arrangera ett lopp behöver man en lång förberedelsetid – ibland upp till ett halvår. Nu tvingas många i stället att ställa in för att inte riskera något.

Trafikverket har kommit med ett förslag på att ge ett bidrag till Riksidrottsförbundet på 500 000 kronor mellan december och 31 mars, som kompensation under tiden. Något som RF har tackat nej till.
    – Vi pratar om mycket stora miljonbelopp som det offentliga vill ålägga ideella föreningar och för det ska vi ersättas med en, i sammanhanget, spottstyver. Vi tackar nej till det, säger Björn Eriksson.

Ber regeringen att se över frågan skyndsamt

I en debattartikel som är undertecknad av såväl Björn Eriksson som representanter från sex specialidrottsförbund uppmanas den nya regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) att skyndsamt hantera frågan.
    ”Vi som samlar de idrotter som verkar ute på våra vägar kan inte dra andra slutsatser än att detta är förödande”, skriver dem och fortsätter:
   
”Om det i framtiden ska finnas idrottsarrangemang på statliga vägar krävs snabba och kraftiga åtgärder. I det korta perspektivet behöver Trafikverket stoppa införandet av den nya kostnadsfördelningen – annars kommer loppen vara ett minne blott under 2023.”

Text: Pierre Henriksson
Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan