Artikel

Aktivitus stora träningsguide – del 3: Träningseffekter

2017-04-08

Träningseffekter

När kroppen utsätts för belastning kommer den att successivt anpassa sig för att kunna hantera samma situation bättre tills nästa tillfälle belastningen inträffar. Belastningarna behöver ske med regelbundenhet. Vid ett längre uppehåll försämras förmågan. En redan vältränad person behöver också belasta sig betydligt mer än en otränad person för att nå ytterligare träningseffekt/förbättring.

Vid konditionsträning – ihållande fysiskt krävande arbete under en längre tid – förbättras det aeroba energisystemet. Det vill säga kroppens förmåga att ta upp syre från luften och genom olika processer transportera syret till den muskulatur som ska utföra arbetet.

På ’central nivå’ tränas lungornas och hjärtats förmåga att syresätta blodet och pumpa ut syresatt blod i kroppen. De centrala faktorerna blir bättre oavsett vilken aktivitet du gör. Tränar du exempelvis löpning eller simning, kommer du att ta med den centrala kapaciteten till cykling.

Träningseffekterna av ihållande belastning på ’lokal nivå’ innebär att muskulaturen blir effektivare att skapa rörelseenergi med syresatt aerob process. Anpassningen sker på muskelfibernivå där den enskilda muskelcellen blir bättre syresatt och effektivare att producera rörelseenergi. Den lokala anpassningen behöver därmed vara grenspecifik.

Om du vill bli bra på att just cykla så behöver du träna cykling.


LÄS MER

Här är alla delar av Aktivitus stora träningsguide