Västtrafik erbjuder cykelfunktion i sin app. Västtrafik uppmuntrar resenärer att välja cykeln istället för kollektivtrafik med hjälp av en ny funktion i deras To Go app. Foto: Stina Gränfors
I Västtrafiks app To Go finns det nu ett cykelalternativ för dina resor. Såhär kan det numera se ut i appen Västtrafik To Go. Den uppmanar och påminner om att cykelalternativet fungerar lika bra. Foto: Västtrafik
Artikel

Västtrafik uppmuntrar till cykel – vill bryta norm

2021-05-05

I en tid när kollektivtrafiken kan innebära smittorisker gör Västtrafik en satsning för att minska trängseln. Nu uppmanas resenärerna att välja färdmedlet cykel i stället för kollektivtrafik och bil.
     – ­Vi vill ha ett samhälle där kollektivtrafik, cykel och gång blir den nya normen, säger Sara Persson, teamledare på Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen.

Satsningen innebär att Västtrafik, genom sin app, uppmanar och påminner resenärerna att välja cykeln. Det är främst en kortsiktig åtgärd för trängsel, men det finns också en långsiktig plan.
     – Här och nu hjälper det till att förebygga trängseln i kollektivtrafiken, men långsiktigt är det bäst för klimatet. Det skyndar också på den hållbara omställningen, säger Sara Persson.

Under förra året lanserades en funktion i appen för fotgängare. Tillsammans ska komponenterna kollektivtrafik, cykel och gång bilda den nya normen och stå för ett mer hållbart samhälle.
     – Vi vill vända på pyramiden och göra det hållbara resandet till det nya normala. I det moderna samhället är det här ett system som är bra för både hälsa och klimat, säger hon.

Hur tycker du att cykelinfrastrukturen är i samhället i dag?
– Det kan alltid bli bättre. Jag tycker ändå att viljan att utveckla cykelvägar och cykelhållplatser finns hos regioner och kommuner. Vi vill att cykelbanor ska hänga ihop med kollektivtrafiken och att den kombinationen blir mer attraktiv.

Appens nya funktion tillåter alltså resenärerna att se ett cykelalternativ för sina resor. Där finns möjlighet att ställa in hur långa sträckor som ska visas och hur snabbt man cyklar. Det visar total restid och ställs mot exempelvis alternativet kollektivtrafik.
     – Funktionen påminner folk. När man väljer sin resa ser man också att det går att cykla den här sträckan, säger hon.

Västtrafik hyllar cyklister i kampanj

Samtidigt som Västtrafik lanserar den nya funktionen är de också tydliga med att tacka och hylla cyklister. Nu fortsätter man även att uppmuntra fler personer till att cykla. På ett inspirerande sätt syns cyklister i annonsering på stan och på sociala medier.
     – Vi vill hylla och tacka personer som väljer att cykla. Både ur hälso- och klimatperspektiv. Under pandemin är det också tacksamt att det finns gott om plats åt resenärer som måste åka kollektivt, säger hon.

Hur vill ni att det ska se ut efter pandemin?
– Kollektivtrafiken ska vara stommen, men vi har tagit ett större grepp kring hållbarheten och vill som sagt få fram ett system där normen inte är att ta bilen utan att kombinera cykling, gång och kollektivtrafik, säger hon.

Projektet ”Elcyklist”

Utöver lanseringen av den nya appfunktionen har Västtrafik just nu ett stort fokus på att få folk att cykla mer i vardagen. Projektet ”Elcyklist” är ett exempel där 50 personer i Alingsås, Borås, Falköping och Åmål får låna en elcykel av Västtrafik under sex veckor. Syftet är att ge personer som funderat på att testa en ny resvana en möjlighet att prova hur det fungerar praktiken.

Text: Josef Sankell