Artikel

Skadeakuten: Underlivsskador

2016-05-26

Skador är en del av varje cyklists vardag. Oavsett man vill det eller inte. Därför är det viktigt att veta vad du ska göra när skadan väl dyker upp. Här kan du läsa mer om de vanligaste skadorna för cyklister. Denna text berör underlivsskador hos män, besvarade av Mats Hedlund.


Vad är det för skador som kan uppstå?
”Skador i underlivet rör i första hand domningar, det vill säga nedsatt känsel till följd av nervpåverkan mot pudendusnerven som kommer i kläm mellan blygdbenet och penis. Ovanliga skador och symtom är bestående erektion på grund av att en arteriovenös kärlförbindelse uppstått i penis, blodproppsbildning i svällkropparna, blod i urinen, infertilitet på grund av för hög värme kring testiklar samt testikelrotation. Påverkan på prostata på mekanisk basis kan ge falskt förhöjt PSA-värde. Prostatit, det vill säga inflammation i prostatakörteln, kan uppstå på grund av nerkylning, orsakad av allt för tunn och olämplig sportklädsel, och är troligen relativt vanligt förekommande under den kalla årstiden.”

Hur märks det?
”Nedsatt känsel är den i särklass vanligast förekommande skadan som är reversibel (omvändbar), i de flesta fall genom att man avstår från cykling en tid eller har en cykelteknik med varierande ställningar. En följd av upprepad och långvarig påverkan på känselnerverna och blodcirkulationen till penis kan bli störning av de känsliga strukturer i svällkropparna som åstadkommer erektionen. Förutom nedsatt potens kan det även påverka upplevelse av orgasm och möjlighet till utlösning. Infertilitet är relativt vanligt förekommande i samhället, det berör cirka 10 procent av svenska par, varav de allra flesta kan få hjälp genom assisterad befruktning. Det är däremot mycket ovanligt att man kan koppla infertilitet till cykling ens hos mycket flitiga cyklister”

Hur blir man av med symtomen?
”Utöver de enkla tekniska tipsen ovan så måste man avhålla sig från cykling en tid om man märker en känselnedsättning som inte ger vika efter avslutad cykling utan blir kvar under flera dagar. De flesta återfår normal känsel inom en vecka efter ett långlopp. De som får erektionsbesvär har alltid haft perioder av nedsatt känsel innan potensnedsättningen blir uppenbar.”

Vad ska man göra för att förebygga skador på underlivet?
”En bra sadel är viktigaste steget för att förebygga påverkan på cirkulation och känsel i penis. Olika sadelskydd, till exempel innehållande en gel som fördelar tycket är troligen den enklaste åtgärden. Varierad cykelteknik med korta perioder av stående cykling kan snabbt återställa cirkulation och känsel. En mer framåtlutad cykelstil lär ge mindre påverkan på området kring blygdbenet. Undvik ojämn cykelterräng med alltför mycket stötar mot sadeln. Varm klädsel under den kalla årstiden kan förebygga en kronisk prostatit som i sin tur är oerhört svår att få bukt med när den väl uppstått.”


Tips!

• En avlång smal sadel med lång näsa ger större påverkan än en kort sadel.
• Mer framåtböjd cykelställning kan minska trycket på nerver och kärl jämfört med om man sitter upprätt.
• Att växla mellan att sitta och stå när man trampar kan leda till att man ganska snabbt kan återställa cirkulationen.
• Cykling på ojämn mark åstadkommer mer och kraftigare tryck mot underlivet och därmed påverkan på nerver och kärl.
• En något nedåtriktad sadel framtill och mer framåtböjd sittställning kan vara fördelaktig.
• Om knäet inte blir helt sträckt i lägsta pedalläget blir trycket lägre mot sadeln.
• Vissa sadlar har en urgröpning för penis som bör kunna ge avlastning om den är rätt utformad.
• Breda korta sadlar ger bäst skydd, men de flesta cyklar har nu för tiden en långsmal hård sadel.
• Sadelskydd i form av en centimetertjock gel kan fördela trycket i likhet med de skydd som används för att patienter inte ska skadas mot operationsbordet vid långa operationer. Sådana skydd finns att tillgå i olika storlekar i cykelaffärer.


Mats Hedlund är överläkare Urologiska kliniken Södersjukhuset, Stockholm.
Fakta i denna artikel baseras på en publikation i European Urology 2005: The Vicious cykling – skador i underlivet till följd av cykling, som i sin tur är en sammanställning av 62 artiklar.


ALLA DELAR AV SKADEAKUTEN: