Tjejlopp är ofta förenat med gemenskap, fest och glädje. Men det har en också en viktig och stärkande roll för deltagarna, menar Karin S. Lindelöf.
Karin S. Lindelöf, forskare vid Uppsala universitet.
Artikel

Tjejlopp har en stärkande funktion för kvinnor

2019-06-05

Fördomarna om tjejlopp är många. Men vilken betydelse har de för kvinnorna? Det har Karin S. Lindelöf och Annie Woube vid Uppsala universitet tagit reda på.

Tjejlopp är ofta förenat med gemenskap, fest och glädje. Men det har en också en viktig och stärkande roll för deltagarna.
   
– Många ser tjejlopp utifrån och tänker att det inte är någon prestation, utan att det snarare har fokus på picknick och är inlindat i rosa fluff. Men för deltagarna själva, som är de vi främst har tittat på i studien, visar det sig att loppen kan få en kvinna att anmäla sig till ett lopp och bli en motionär. De upplever det som väldigt stärkande, både för självförtroendet och kroppsligt, säger Karin S. Lindelöf.

Forskningsresultaten visar att tjejlopp därför har blivit något av att ett instegslopp där kvinnorna får en identitet och kan erövra en position som idrottare.
   
– I stället för att känna sig osäkra upplever kvinnor kroppen som funktionell, att ”jag kan” och att det är kul att prestera. Idrotten blir det viktiga. Sedan finns det så klart kluvna tankar kring inramningen där en del gillar picknick-känslan, medan andra är mer kritiska.

I studien har berättelser från över 600 deltagare i fyra olika tjejlopp, bland annat Tjejvättern, samlats in. Den fysiska prestationen har visat sig vara stimulerande eftersom att konkurrensen upplevs jämnare och vetskapen om att det är en kvinna som är först i mål är sporrande.
    – Det är lätt att raljera över tjejlopp. Men här försvinner faktiskt betydelsen av kön och själva genomförandet, den fysiska aktiviteten hamnar i fokus.

Något som brukar lyftas fram är gemenskapen som skapas under och kring lopp för kvinnor.
    – Det finns en styrka i det. Feminism, kvinnokamp eller att kvinnor kan är ord som kan vara svåra att identifiera sig med. Trots det ser vi att deltagarna gillar kraften som skapas när kvinnor gör saker tillsammans.

Text: Johan Fransson
Foto: Privat


3 slutsatser från studien

  • Deltagandet i ett tjejlopp är stärkande och skapar självförtroende. Genomförandet och prestationen är drivkraften.
  • Tjejloppen kan vara en introduktion till en idrottsvärld de tidigare inte känt till eller varit vana vid.
  • Loppen har skapat nya sätt att idrotta på, för både kvinnor och män, med tonvikt på att använda sin kropp på ett måttfullt och funktionellt sätt.

Forskningsresultaten presenteras i boken ”I tjejers spår – för framtids segrar: Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande”, skriven av Karin S. Lindelöf och Annie Woube, ges ut under våren på Makadam förlag.