En ny simulator ska öka cykelsäkerheten. Det hoppas i alla fall VTI som har tagit fram den nya cykelsimulatorn som lanserades i Linköping i december. En ny simulator ska öka cykelsäkerheten. Det hoppas i alla fall VTI som har tagit fram den nya cykelsimulatorn som lanserades i Linköping i december.
VTI:s simulator består av en två meter bred plattform som innehåller tre rullar, en fram och två bak. VTI:s simulator består av en två meter bred plattform som innehåller tre rullar, en fram och två bak.
Projektet ska ge förståelse exempelvis vilken sorts skyltning och vägmarkering som är bäst i varierande miljöer eller hur cyklister upplever olika typer av omkörningar, menar Katja Kircher. Projektet ska ge förståelse exempelvis vilken sorts skyltning och vägmarkering som är bäst i varierande miljöer eller hur cyklister upplever olika typer av omkörningar, menar Katja Kircher.
Artikel

Ny simulator ska öka cykelsäkerheten

2023-01-11

Här är uppfinningen som ska öka säkerheten i Cykelsverige. I början av december presenterades en ny cykelsimulator som ska ge en unikt lik bild av verkligheten.
    – Vi behöver vara innovativa kring cykelforskningen, säger Katja Kircher, forskningsledare på VTI.

Utvecklingen har pågått under ett drygt år. Men för en dryg vecka sedan var det äntligen dags för lansering. Cykelsimulatorn är tillverkad på VTI i Linköping med målet att skapa en så verklig upplevelse av cykling som möjligt.
    – Simulatorer är ett väldigt bra medel att utföra forskning med, där man vill mäta saker som är svårt att göra på andra sätt. Eller på skeenden som kan vara farliga. För bilar har det funnits simulatorer som känns naturliga länge, medan det inte har lyckats lika bra vad gäller cykling. Det har allt som oftast slutat med att det har varit som en fixerad rulle och det känns inte så naturligt, säger Katja Kircher.

Simulatorn ska ge viktig förståelse om infrastrukturen

VTI:s simulator består av en två meter bred plattform som innehåller tre rullar, en fram och två bak. Den här bredden gör det möjligt för cyklisterna att relativt fritt välja placering i sidled i testsituationen. Omgivningen simuleras med hjälp av VR-glasögon. Det kommer att vara möjligt att lägga in andra trafikanter i den simulerade världen och även koppla ihop flera simulatorer för att se hur trafikanterna interagerar med varandra.
    – Det här ger ytterligare förståelse för hur man ska bygga infrastrukturen och utforma regelverk kring cykling ur cyklistens perspektiv. Till exempel vilken sorts skyltning och vägmarkering som är bäst i varierande miljöer eller hur cyklister upplever olika typer av omkörningar. Det positiva här är att man kan göra det i en kontrollerad miljö. Förhoppningsvis leder det till nya, innovativa lösningar som främjar cykling, säger Katja Kircher.

”Behöver öka kunskapen om cykelforskningen”

Det går också att mäta olika variabler kopplade till cyklisten, som kadens, puls, kraft och blickriktning. Framöver hoppas Katja Kircher att det även ska gå att svänga, göra inbromsningar och att simulera olika sorters vägytor. Men för att förbättra prototypen ytterligare behövs samarbeten.
    – I dag finns det ett antal begränsningar. Men vi har idéer på hur man kan förbättra funktionaliteten, men då är vi beroende av extern finansiering. Vi hoppas att fler ser att det är ett bra forskningsverktyg, säger Katja och fortsätter:
    – Vi behöver öka kunskapen och vara innovativa vad gäller cykelforskningen för att komma fram till lösningar som gör skillnad på riktigt i verkligheten. Inte minst med tanke på dagens läge vad gäller klimat och miljö. Men också folkhälsa och social inkludering, där cykeln är ett otroligt bra medel för att kunna åtgärda många av de problem som vi har i samhället i dag.

Kan dyka upp på Vätternrundan

Under år 2023 har VTI planer på att ta simulatorn ut i Sverige.
    – Tack vare att den är portabel kan vi ta med den i stort sett överallt. Vi skulle exempelvis kunna ta med den till Vätternrundan, vilket skulle ge oss möjligheten att snabbt samla in data från många cyklister, samtidigt som cyklisterna förhoppningsvis tycker att det är roligt att testa. En av de positiva delarna med den här simulatorn är att alla kan använda sin egen cykel – och det är också relativt enkelt, även för sådana som aldrig har testat en fri rulle tidigare, säger Katja.

Text: Pierre Henriksson
Foto: VTI