Artikel

Motala under cykelveckan

2016-06-14

Motala är under omdaning. Den gamla genomfarten byggs om till stadsgata och just nu ligger fokus på nya Drottningplan i Motala centrum.
Detta påverkar trafikmiljön och ställer högre krav på att alla följer skyltar och visar respekt mot sina medtrafikanter. Framför allt under ett så stort evenemang som Vätternrundan med flera tiotusentals besökare till staden.

Under cykelveckorna råder något som bara kan betecknas som ett kontrollerat kaos i Motalatrafiken. Mängden trafikanter i staden ökar med flera hundra procent under dessa två veckor, och det ställer höga krav på såväl planering som tydlig skyltning och trafikledning.

För att allt ska fungera stängs vissa gator och parkeringar av, busslinjer dras om och tillfälliga hållplatser sätts ut. Motala kommun har ansvaret för att alla – gående, cyklister och bilister – kan röra sig säkert i staden under evenemanget.
– Till vår hjälp har vi parkeringsvakter och parkeringsvärdar, och förstås ett nära samarbete med polis och Östgötatrafiken, säger Daniel Persson, trafikingenjör på Motala kommun.

Han betonar att det är viktigt att alla trafikanter följer skyltarna och att de som måste ta bilen till Motala centrum bara parkerar där det är tillåtet.
I första hand bör man använda sig av Vätternrundans särskilda evenemangsparkeringar och ta buss in till centrum när nummerlappen ska hämtas.

Under Vätternrundandagarna finns särskilda bussar som är gratis för alla att åka med. Även kollektivtrafiken inom Motala är gratis dessa dagar.

– Parkering som utgör en trafikfara, till exempel genom att tvinga ut oskyddade trafikanter i gatan eller hindra framkomlighet, accepteras aldrig. Det kan leda till att vi behöver bogsera i väg ditt fordon till en annan plats, säger Daniel Persson.

Han vill också uppmana bilister att hålla sig undan från bussgatorna. Dessa är till för att busstrafiken ska fungera, och därför är ingen annan trafik tillåten. Bilar som parkeras där kan också komma att bogseras bort. Det är inte heller tillåtet att stanna på busshållplatser, om så bara för några minuter. Det kan innebära att busstrafiken måste släppa av sina passagerare mitt i gatan.

På kartan kan du se var man kan parkera och var det råder parkeringsförbud.
– De öppna parkeringarna i centrum blir snabbt fulla, så i första hand är det alltid bäst att satsa på någon av evenemangsparkeringarna. Ta god tid på dig så blir vistelsen i Motala en trevlig upplevelse.

Text: Jessica Henulin, Motala kommun

Texten är också publicerad i Cykla 3/2016.