Vätternrundan vill skapa möjlighet för jämlik hälsa. Därför arbetar de, Svenska Cykelförbundet, Svenska Triathlonförbundet och Fritidsbanken tillsammans...
Artikel

Vätternrundan ingår samarbete för jämlik hälsa

2023-11-21

Alla ska ha möjlighet att ha en rolig och meningsfull fritid, oavsett förutsättningar. Därför arbetar Vätternrundan, Svenska Cykelförbundet, Svenska Triathlonförbundet och Fritidsbanken Sverige tillsammans för att barn/unga och personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till en social och aktiv gemenskap, på lika villkor.

Stillasittandet bland barn och unga är fortsatt högt. Bland personer med funktionsnedsättning är problemet särskilt stort. Pandemin slog hårt mot parasporten som våren 2022 hade tappat 62 procent aktiva. Samarbetet syftar till att öka möjligheten och intresset bland personer med funktionsnedsättning och barn och unga till en aktiv fritid.

En social kontext, gemenskap och en aktiv fritid har positiva effekter på såväl den fysiska som psykiska hälsan. Att få hjälp med utrustning och möjlighet att prova på, i en inspirerande kontext, är nycklar som tillsammans skapar förutsättningar för att fler ska ta steget.
    – Att göra skillnad för dessa målgrupper är jätteviktigt för oss. Vi vill att fler ska ha möjlighet att vara aktiva oavsett förutsättningar och effekterna blir så mycket större när vi jobbar tillsammans, säger David Mathiasson, verksamhetschef för Fritidsbanken Sverige.

Vätternrundan är ett av världens största motionslopp på cykel och engagerar årligen tiotusentals motionärer, såväl nationellt som internationellt. Loppen är både en hälsoutmaning och en folkfest.
    – Som motionslopp är det viktigt att visa att alla kan delta, på sina villkor. Vi är särskilt stolta över det här samarbetet som belyser en fråga som allt för ofta hamnar i skymundan. Vi hoppas allt flera individer ska bli inspirerade att prova och att fler aktörer inom idrotts- och företagsvärlden ska bidra till att integrera den här gruppen i sina processer, berättar Jessica Nilsson, sponsringsansvarig på Vätternrundan.

Under Cykelveckan 2024 kommer spännande saker att hända som inspirerar till rörelse bland såväl aktiva som ännu ej aktiva motionärer. I samband med Minivättern den 9 juni kommer Vätternrundan att erbjuda ett kortare prova på-lopp med anpassade cyklar. Den som vill köra prova på-loppet, kan anmäla sitt intresse via denna länk.

Prova på-lopp under Vätternrundan

Datum: Den 9 juni 2024.
Start och mål: Vätternpromenaden, nedanför Motala Folkets Hus.
Banlängd: 1 respektive 2,7 kilometer.
Åldersgräns: Ingen (men rekommenderad minimiålder är 3 år).
Saftdepå: Finns utmed banan.
Målgångsfika: Självklart! Fikat består av saft, bullar, bananer och blåbärssoppa.
Medalj: Fås efter målgång.
Regler: En bra och fungerande cykel samt en godkänd cykelhjälm är krav för att få delta i loppet.

Om Fritidsbanken Sverige

Fritidsbanken Sverige är en ideell förening där kommuner är medlemmar. Det finns 130 stycken fritidsbanker runt om i Sverige, från norr till söder. Verksamheten samlar in sport- och friluftsutrustning, även parasportutrustning, som inte används och lånar ut gratis till alla. Fritidsbanken samlar den sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen i en verksamhet och är ett starkt förankrat koncept, både lokalt och nationellt. www.fritidsbanken.se

Om Svenska Cykelförbundet

Paracykel är en gren i Svenska Cykelförbundet och har varit det sedan 2003. Grenen arbetar för att få fler personer med funktionsnedsättning att börja cykla, både som motionär men också i landslagsverksamhet. En annan del i arbetet är att ge fler cykelföreningar kunskap för att inkludera paracykel i deras verksamheter.

www.scf.se/paracykel

Om Svenska Triathlonförbundet

Svenska Triathlonförbundets uppdrag är att administrera, utveckla och marknadsföra idrotten triathlon i Sverige. Sedan tre år tillbaka pågår projektet Triathlon för Alla, som ska skapa förutsättningar för att inkludera personer med funktionsnedsättning i ordinarie triathlonverksamhet. Det innebär bland annat stöd och utbildning av aktiva, ledare, arrangörer och föreningar, prova-på tillfällen, certifiering av personer som kan klassificera inom paratriathlon samt klassificering av paratriathleter.

https://www.svensktriathlon.org/paratriathlon