Vätternrundan, med sina tiotusentals deltagare, skapar en unik testbädd. I sommar genomför Vätternrundan och Folksam ny forskning kring säkrare trafikmiljö. Vätternrundan, med sina tiotusentals deltagare, skapar en unik testbädd. I sommar genomför Vätternrundan och Folksam ny forskning kring säkrare trafikmiljö.
Oliver Henriksson är säkerhetsansvarig för Vätternrundan och han hoppas att resultaten från forskningen även kommer att medverka till att öka säkerheten i samhället i stort. Oliver Henriksson är säkerhetsansvarig för Vätternrundan och han hoppas att resultaten från forskningen även kommer att medverka till att öka säkerheten i samhället i stort.
Artikel

Vätternrundan – en unik testbädd för en säkrare trafikmiljö

2024-02-22

Det nära samarbetet mellan Folksam och Vätternrundan för att öka trafiksäkerheten fortsätter. Strax före jul beviljade Trafikverket en ansökan om bidrag till ett nytt forskningsprojekt under 2024.
    – Vätternrundan är en unik testbädd för att hitta lösningar som ska göra trafiken säkrare för både cyklister och andra trafikanter, säger Helena Stigson, forskningsansvarig på Folksam.

En säker trafikmiljö under loppen är A och O för Vätternrundan. Sedan 2017 har därför organisationen genomfört olika projekt tillsammans med Folksam för att höja säkerheten. Det har bland annat mynnat ut i färre skyltar på vägarna och inte minst den nya bansträckningen som lanserades för fyra år sedan. Något som har inneburit färre olyckor och en ökad upplevelse av trygghet för cyklisterna.
    Nu står det klart att satsningen fortsätter. Genom Skyltfonden ska Folksam och Vätternrundan tillsammans med Trafikverket få ny kunskap om fler eventuella problemområden.
    – Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och det är ett viktigt samarbete för oss. Och det här handlar inte bara om Vätternrundans lopp. Det är även viktig information som kan appliceras på all typ av cykling och därmed medverka till att öka säkerheten i samhället i stort. Resultaten kan också bidra till att utveckla fordonssystem för att detektera oskyddade trafikanter, säger Oliver Henriksson, säkerhetsansvarig på Vätternrundan.

Vätternrundan är en unik testbädd för trafikfrågor

Att det sker just under Vätternrundan är naturligt, menar Helena Stigson:
    – Det ger en unik möjlighet att på kort tid studera interaktionen mellan ett stort antal trafikanter i en given situation. Här kan vi göra ett test under ett dygn, som i vanlig trafik hade tagit flera månader att göra i samma omfattning. Dessutom skapar det resultat som bedöms vara överförbara till vanlig trafik.

Mätningarna genomförs med hjälp av ett avancerat kamerabaserat system från Viscando. Under sommarens lopp kommer projektet främst att undersöka tre delar:

  • Korsningsmiljö där cyklister och bilister måste samsas för att komma fram.
  • Sammanvävning av bilister och cyklister vid avsmalning av 2+1-väg till 1+1-väg.
  • Interaktionen mellan cyklister.

– Det här är områden som vi har identifierat utifrån tidigare säkerhetsenkäter att cyklisterna känner sig otrygga i. Särskilt delar av banan där de måste samsas med bilister på smala sträckor. Vi har också sett att omkörning av klungor är ett riskmoment, säger Helena Stigson.

Resultaten analyseras noggrant av stor referensgrupp

Vätternrundan kommer därför också att arbeta mycket med riktade utbildningsinsatser för att kommunicera hur deltagarna ska cykla på ett säkert sätt.
    – Det är viktigt att som deltagare visa hänsyn och tänka på att det är ett lopp, där den vanliga trafiken pågår samtidigt. Därför bör man inte köra i för stora klungor, framför allt i bredd, säger Oliver Henriksson.

Efter loppen kommer mätningarna att analyseras av en referensgrupp bestående av personer från Vätternrundan, Folksam, Trafikverket, Viscando och Koucky & Partners. Tillsammans med säkerhetsundersökningarna ska resultaten ge ny kunskap om hur skador och olyckor ska kunna undvikas i framtiden – såväl under loppen som för infrastrukturprojekt över lag.

Text: Pierre Henriksson