I Malmö ska det byggas nya cykelöverfarter.
Jesper Nordlund.
Artikel

Malmö satsar på fler cykelöverfarter

2018-05-04

Ökad framkomlighet och bättre säkerhet för cyklister. Det har Malmö stad tagit fasta på.
Ambitionen är därför att bygga uppemot 30 nya cykelöverfarter i år.

Det var i september 2014 som Sverige fick nya regler för cykeltrafik. Reglerna innebär bland annat att bilister har väjningsplikt mot cyklister vid cykelöverfarter.
I dag finns det 39 cykelöverfarter i Malmö och tanken är att det ska bli minst 20 fler.
– I första hand är det en framkomlighetsåtgärd för cyklisterna, men förhoppningen är att det även ska leda till ökad trafiksäkerhet, säger Jesper Nordlund, strategisamordnare för cykelplanering i Malmö stad.

Malmö var bland de första kommunerna i Sverige som valde att bygga de nya överfarterna. Även Gävle var tidigt ute och har ett 40-tal överfarter.
– Vi har jobbat fram en intern policy för hur vi ska hantera de olika korsningstyperna samtidigt som vi har varit tydliga med att vi vill prioritera cykling. Generellt sett ligger vi långt framme när det gäller cykelplanering.

Satsningen innebär även att miljön runt samtliga cykelöverfarter får en översyn för bästa möjliga framkomlighet.
– Det handlar om att se över sikten som kan vara skymd av häckar, buskage, träd och annat. Där tittar vi på hur vi kan förbättra förhållandena. Men även hur upplysta platserna är. Stora delar av året är det mörkt och en cyklist kan plötsligt dyka upp i synfältet hos bilisten från ingenstans.

En cykelöverfart är utformad så att det inte går att köra fortare än 30 kilometer i timmen. Dessutom är det skyltat med en Herr Cyklarman, vilket kan jämföras med en Herr Gårman fast på cykel.
– Väjningsgraden är hög vid cykelöverfarterna – nio av tio väljer att väja. Det vill säga att bilisten stannar vid en interaktion och därmed ger cyklisten betydligt bättre framkomlighet. Samtidigt betyder inte det att en av tio är en incident, utan i stället att bilisten kanske smiter före cyklisten, säger Jesper Nordlund.

Jesper Nordlund säger att kännedomen om regler och skyltning generellt sett är god i Malmö. Kommunen har bland annat satsat på att ta fram informations-material och har dessutom gjort en film om cykelöverfarterna med Björn Ranelid.
Under 2018 ska Malmö Stad punktmarkera fyra cykelöverfarter för att analysera framkomlighet och väjningsbeteende.
– Det har blivit en betydligt bättre vetskap om att den här skyltningen förekommer och kunskapen om att det är bilisten som ska lämna företräde på cykelöverfarter har nog också blivit bättre, säger han.

Text: Johan Larsson
Foto: Shutterstock, Malmö Stad


Cykelöverfart

Vid en cykelöverfart har en fordonsförare väjningsplikt mot cyklisten, om cyklisten är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Samtidigt ska cyklisten ta hänsyn till både avståndet och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Cykelpassage

Det motsatta gäller vid en cykelpassage. Då är det cyklisten som har väjningsplikt, även om fordonsföraren ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår någon fara för cyklister.


Två andra stora cykelinfrastrukturprojekt på gång i Malmö:

  • Cykelbanor längs MalmöExpress-linjer (dubbelledbussar med el-/gashybridteknik) för att bättre koppla samman cykelpendling med kollektivtrafik och bygga cykelbanor längs med huvudgatunätet. Ett långsiktigt projekt med en kostnad på drygt en halv miljard kronor.
  • Delar av Nobelvägen – 1,5 kilometer från Spånehus-vägen till Dalaplan – byggs ut i år och får cykelbana.