Lastcyklar är en av nycklarna för att lösa dagens transportproblem. Det menar Cykelbranschen, som i sommar under Cykelveckan ska arrangera ett seminarium om just detta. Lastcyklar är en av nycklarna för att lösa dagens transportproblem. Det menar Cykelbranschen, som i sommar under Cykelveckan ska arrangera ett seminarium om just detta.
Joakim Stenberg, vd för Cykelbranschen. Joakim Stenberg, vd för Cykelbranschen.
Artikel

Cykelbranschen vill se ökad satsning på lastcyklar: ”Löser framtidens transportproblem”

2023-05-02

Trots alla fördelar som finns med en ökad satsning av cykeltransporter ligger Sverige fortfarande långt efter många andra europeiska länder. Något som behöver åtgärdas, menar Cykelbranschen.
    – Vi måste förstå hur bra det är med lastcyklar för ”last mile”-leveranser och vilka transportproblem som skulle kunna lösas, säger Joakim Stenberg, vd för Cykelbranschen.

Under nya Forum Vätternrundan i juni arrangerar Cykelbranschen en seminariedag om cykellogistikens möjligheter och utmaningar. Temat under dagen är lastcyklar, som branschförbundet upplever att det satsas alldeles för lite på i Sverige.
    – Användning av lastcyklar är ett sätt att få ned klimatutsläppen och samtidigt lösa en del transportproblem. I Sverige är vi ofta bra på att säga hur vi ska göra, men sämre på att genomföra det. Det här ämnet är ett typiskt exempel där många andra länder i Europa har gjort stora satsningar, medan utvecklingen i det närmaste står still här, säger Joakim Stenberg.

”Hela branschen måste jobba tillsammans”

Han nämner bland annat Nederländerna och Danmark, där lastcyklar är en del av vardagen i många av storstäderna. Inte minst för så kallade ”last mile”-leveranser.
    En liknande satsning borde också ske i Sverige, menar Joakim Stenberg.
    – Hälften av dagens last- och skåpbilsleveranser i stadskärnan skulle kunna ersättas med cykeltransport. Men då måste vi, hela branschen, jobba tillsammans för att det ska hända, säger han.

En aktiv insats för att bidra till en positiv utveckling äger rum under premiären av Forum Vätternrundan i juni.
    – Vår dag om cykellogistik riktar sig till alltifrån de som planerar framtidens stadsmiljö till alla som tillverkar, köper, använder eller potentiella användare av lastcyklar. Fler behöver inse hur viktigt det är att vi använder cykeltransporter. Det är inte hållbart att köra omkring stora lastbilar med tanke på såväl miljö som luft- och livskvalitet mitt i stan.

EU-mål att dubblera antalet cyklade kilometer fram till 2030

Experter och forskare kommer bland annat att diskutera hur vi ska kunna nå EU:s mål om att dubblera antalet cyklade kilometer per år fram till 2030. Liksom hur framtidens städer behöver anpassas och vilka faktorer som krävs för att företag ska ställa om till cykeltransporter.
    – Greppet med en ”Almedalsvecka” och att skapa en samlingspunkt för cykelfrågor under Cykelveckan känns självklart. Nu hoppas vi att alla inser vikten av att få Sverige att bli ett föregångsland inom cykeltransporter, säger Joakim Stenberg.

Som avslutning på dagen får vi också se vilket lag som blir det första att ta hem svenska mästerskapet i E-Cargo. Där handlar det om att ta lasta, cykla och lossa snabbast i en teknikbana.

Forum Vätternrundan

I år äger den första Forum Vätternrundan rum i Motala – mitt under Cykelveckan.

Mellan den 12 och 16 juni arrangerar Vätternrundan, Motala kommun, Cykelcentrum | VTI och andra samarbetspartner flera branschseminarier kopplat till cykling.

Den 13 juni ansvarar Cykelbranschen för seminarier kring cykeltransporter och cykellogistik.

Hela programmet:

12 juni | Barnens rätt till rörelse

Seminarievärd: Cykelcentrum | VTI, Svenska Cykelstäder och Region Östergötland)

13 juni | Cykellogistikens möjligheter och utmaningar

Seminarievärd: Cykelbranschen

14 juni | Branschmöte för minskade cykelstölder

Seminarievärd: Branschrådet för minskade cykelstölder (SSF Stöldskyddsföreningen, Cykelcentrum | VTI, Polisen UC Syd, Folksam, If, Länsförsäkringar Östergötland och Trygg-Hansa).

15 juni | Landsväg och cykelturism – är det verkligen raka spåret?

Seminarievärd: Sweden by Bike.

16 juni | Cyklingens roll för Europas omställning

Seminarievärd: Cykelcentrum | VTI.

Läs mer och anmäl dig här: forum.vatternrundan.se/branschseminarium/

Om Cykelbranschen

Cykelbranschen samlar svenska återförsäljare och tillverkare av cyklar samt cykelverkstäder. Organisationens ambition är att det ska finnas cyklar till försäljning som passar var och en av oss, att cyklister ska vara trygga med att lämna sin cykel till kunniga fackmän för service och att förbättra förutsättningarna för att cykla i Sverige.