Linköpings kommun har många cykelprojekt på gång.
Sandra Viktor, projektledare för hållbart resande i Linköpings kommun.
Artikel

Linköpings kommun: “Vi vill hylla de som cyklar”

2018-08-09

Linköpings kommun satsar brett och långt. Till vintern 2018 ska Cykellänken, ett 2,7 kilometer långt högkvalitativt pendlarcykelstråk, finnas på plats för bättre framkomlighet till och från innerstaden.
– Cykellänken utgår från befintliga cykelstråk som separeras från fotgängare, rätas ut och breddas till tre meter åt rätt håll, säger Sandra Viktor, projektledare för hållbart resande.

Om man vill göra det attraktivt att cykla måste man göra det både tryggare och säkrare. I Linköping blandas i dag både fotgängare och cyklister och när allt fler cyklar och i högre hastigheter så behöver cykelinfrastrukturen hänga med.
Deras satsning på Cykellänken, som till en början kommer att förbinda stadsdelen Ryd och innerstan med en säker cykelväg, är en satsning på cyklisterna.
– Vi vill hylla de som cyklar och få ännu fler att cykla. Det är vår senaste riktigt stora insats och fokus ligger på infrastrukturen där vi bland annat breddar cykelvägen rejält, tydliggör med symboler och riktningspilar samt sätter upp bättre belysning, säger Sandra.
– Träd och övrig natur blir upplyst så att cyklisterna vet vad som väntar runt krönen. Syftet är att det ska bli tryggare och roligare, som en upplevelse, att färdas där. Miljötänket följer med hela vägen. De träd som behöver rensas bort återbrukas till skulpturer och lekfulla hoppstubbar längs Cykellänken.

Bredd, ljus, trygghet, drift och, framför allt, tydlighet ligger i fokus.
– Vi kommer också att se till att vägvisningen blir tydlig och att det finns tabelltavlor riktade mot cyklisterna, likt hur vägvisning för bilar fungerar. Vi jobbar med orienteringstavlor och en orange färg som sätter identiteten för hela Cykellänken så att man alltid kan se var på Cykellänken man befinner sig. I slutändan handlar det om att få cyklisterna att känna sig trygga och säkra.

Responsen från invånarna har hittills bara varit positiv.
– Det har varit efterlängtat. Jag tror att många känner att det verkligen satsas på cyklisterna och att vi hörsammar deras önskemål med tydligheten. Vi har tidigare testat den här utformningen i en annan del av staden och där har det gått bra.
– Dessutom har vi tagit fram en teknisk handbok och en produktkatalog. Det känns som att vi får belägg för det vi gör samt varför vi gör det och det känns väldigt bra.

Framåt i tiden finns planer på utveckling av Cykellänken, som är tänkt att minska avstånden mellan stadskärnan och de yttre stadsdelarna.
– Vi har åtta stråk till där vi ska bygga högkvalitativa länkar. Vi får hoppas att de första faller väl ut så vi får beslut på att fler ska byggas så att hela staden får ta del av den här satsningen.
– Det finns också i planen att det ska finnas stråk som förbinder de olika områdena och inte bara områden och innerstad, säger Sandra.

Cykellänken är bara ett av många cykelprojekt som pågår. Här nedan kan du läsa om fler satsningar Linköpings kommun tillsammans med andra aktörer engagerar sig i.

Text: Johan Fransson
Foto: Linköpings kommun


Linköpings satsningar på cykel

  • Sopsaltning – Tio mil sopsaltas på de vanligaste pendlarstråken för att ge cyklisterna sommarväglag året runt.
  • Cykellänken Pedalista –Djupintervjuer/undersökningar kopplat till bostadsområdena längs Cykellänken för att finna kompletterande åtgärder så att fler börjar cykla.
  • Cykelparkering för bilpendlare Parkera smart och cykla sista biten. Parkering och tillgång till ett låst cykelhus erbjuds.
  • Elcykelpool –Kommunen etablerar ett hyrsystem för elcyklar under året.
  • Cykelkök –Bilhall öppen för allmänheten att göra i ordning sina cyklar. 
  • Cykelfält i rondell i innerstaden – Test enligt “Hollandsmodellen”.
  • Cykelgarage i resecentrum –Linköping är en av de städerna med flest cykelstölder. Ett garage där säkerheten sätts i centrum byggs under året.