Artikel

Björkarnas stad är cyklisternas stad

2018-10-29

I Umeå ska det vara enkelt att ta sig fram på cykel. Är det inte framkomligheten som förbättras så är det kampanjer som drivs. Ett arbete som hittills burit mycket frukt.
    – Allt fler cyklister ställer högre krav på infrastrukturen och där är cykeln en stor del, säger Katarina Bergström, trafikplanerare på Umeå kommun.

I Umeå har det under flera års tid arbetats systematiskt för att förbättra för stadens cyklister. Enligt en resevaneundersökning har cyklisterna på åtta år ökat från 22 till 29 procent i tätorten. Något som ställer krav på hur kommunen måste arbeta för att säkra trafiken.
    – Det är en stor ökning under en relativt kort period och ökningen beror inte bara på kommunens åtgärder, utan hela samhället upp-lever just nu en cykelboom. Det har blivit inne att cykla, säger Katarina Bergström.

Fotgängare och cyklister får i regel samsas på samma bana. I Umeå satsas det stort på att separera de båda trafikslagen.
    – De har så olika behov och rör sig med olika hastigheter. Titta bara på elcykeln… den bidrar till att fler tar sig fram på cykel och att hastigheterna ökar. Det i sin tur ställer andra krav på infrastrukturen.
    – Vi tänker mycket på hur vi måste utforma våra -vägar på ett bra sätt för alla.

Katarina Bergström berättar att kommunen länge har arbetat med såväl fysiska förbättringar som mjukare åtgärder i form av kampanjer.
    – Vi har flörtat lite med Nollvisionen med vår Kollvision. Kollvisionen är en kampanj med fokus på samspel mellan alla trafikanter. Oavsett om man cyklar, kör bil eller går vill vi att man ska söka ögonkontakt. Det skapar både en trevligare och säkrare trafikmiljö.

Sedan fyra år tillbaka tillåter regeringen kommuner att bygga cykelöverfarter och cykelpassager för att främja cyklisternas framkomlighet.
    – Vi har redan nu ett 15-tal i bruk och fortsätter att planera för fler. Vi bygger farthinder för att säkra trafikmiljön och få ned hastigheterna i de områdena.

Under året har kommunen antagit ett nytt cykeltrafikprogram som trycker på vad kommunen ska arbeta med för att nå de mål som satts upp. Ett av dem är att få 65 procent av invånarna i tätorten att antingen gå, cykla eller åka kollektivt år 2022.
    – Det är ett koppel av åtgärder i programmet, bland annat separeringen mellan fotgängare och cyklister, höja drift- och underhållsstandarden och att bygga bort saknade cykellänkar, säger Katarina.

I somras invigdes ett andra U-bike-garage – en cykelpool där invånarna kan hyra en el-lastcykel – för att visa hur enkelt det kan vara att byta färdmedel. Det första garaget byggdes vid universitetsområdet. Det andra har förlagts i centrum. Nästa stora invigning
blir Lundabron, en ny broförbindelse för fotgängare och cyklister.
    – Det blir Sveriges längsta hängbro för gång och cykel. Den får en speciell utformning och ska knyta ihop stadens västra delar.

I maj gick startskottet för Umeås senaste cykelkampanj. ”Bryt upp”, som ska få fler att välja cykeln, är en del av kommunens klimatarbete.
    – Kampanjen kretsar kring en film som skildrar lokala Umeåcyklisters vardagliga situationer. Hur verkligheten i Umeå ser ut, säger Jennie Vennberg, kommunikatör på Umeå kommun, och berättar om tankarna bakom kampanjen:
   
– Vi ville dels skapa uppmärksamhet kring alla cykelfrämjande insatser som kommunen gör, dels få folk att upptäcka friheten med att cykla. I stället för att lyfta de rationella argumenten som att cykling är bra för miljön, hälsan och plånboken försöker vi beröra och väcka känslor kring cykling.

Umeå kommun anordnade dessutom en tävling i sociala medier där invånarna fick dela med sig av sina känslor och upplevelser kring cykling i staden.
    – Vi tog hjälp av de som redan är frälsta för att få fler att upptäcka fördelarna med cykling. Dessutom har vi delat ut en tidning där man kan läsa mer om övriga cykelsatsningar som kommunen gör.
    – Umeå är en riktig cykelstad, även om det så klart finns mycket mer att göra. Men vi är inte färdiga än, säger Jennie.

Text: Johan Fransson
Foto: Malin Grönborg


Umeå i European Cycling challenge:

  • 2017: Trea i kategorin Bästa cykelstad (antal cyklade km/1000  invånare). Första
    plats i Sverige.
  • 2016: Tvåa i kategorin Bästa cykelstad. Etta i Sverige.
  • 2015: Trea i kategorin Bästa cykelstad. Etta i Sverige.

Umeås cykelutmärkelser:

  • Årets vintercyklingskommun 2018.
  • Trea i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2018.
  • Vinnare av Guldtriangeln 2017.