Cykel som färdmedel ökar i pandemins tider
Artikel

Fler människor väljer cykel – minimerar dödstalen

2021-05-21

Allt fler svenskar väljer cykel som färdmedel i pandemins tider. Enligt en färsk studie bidrar det till ett lägre dödstal men också en samhällsekonomisk vinst på drygt en miljard kronor.

Enligt befolkningsstudien SCAPIS är det bara sju procent av alla svenskar som når upp till rekommendationerna om 2,5 timmes fysisk aktivitet i veckan. Avsaknaden av fysisk aktivitet innebär stora kostnader för samhället, i både liv och pengar.
    Den svenska koncernen Sweco, som ligger bakom studien, menar att en viktig del i att den generella fysiska aktiviteten ökar handlar om människors vardagsmotionsvanor.

Cyklingen har ökat

I och med pandemin har den svenska befolkningen i större utsträckning valt andra alternativ i stället för det kollektiva. Det är bland annat cykeln som har fått ett uppsving som färdmedel. Dessa tendenser märks framför allt av i Göteborg där antalet cykelresor ökat med över 15 procent under det senaste året.
    – Det har fått stora positiva effekter på både människors hälsa och samhällsekonomin, säger Björn Sax Kaijser, cykelplanerare på Sweco och en av författarna till studien.

En samhällsekonomisk vinst

Enligt Swecos experters senaste uträkningar har det blivit en samhällsekonomisk vinst på drygt en miljard kronor på grund av den ökade cyklingen. De menar att resultatet av fler cyklar leder till ökad fysisk aktivitet och i sin tur lägre dödstal.
    – Faktum är att 30 minuters lågintensivt cyklande per dag är tillräckligt för att minska risken för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer, benskörhet, demens och depression, säger Vania Khairallah, hållbarhetsexpert på Sweco och den andra författaren till studien.

Beräkningarna i studien inkluderar endast de minskade dödstalen, vilket innebär att det finns ytterligare samhällsvinster i form av minskade sjukvårdskostnader och produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar.

Ett mer hållbart alternativ

Inte helt överraskande resulterar mer cykling även i ett bättre samhällsklimat. Även detta är en bidragande faktor till de minskande dödstalen.
    – Med fler cyklister minskar även utsläppen av partiklar och luftföroreningar, vilket i sig är en betydande orsak till sjukdomar och andra hälsobesvär, säger Vania Khairallah.

Text: Josef Sankell
Foto: Shutterstock

Studien: ”Ökad vardagsmotion ger stora samhällsvinster”

Under april 2021 samlade Swecos experter in statistik över antalet cykelresor i Göteborgs stad och sammanställde statistiken i en kostnadsnyttoanalys, med hjälp av WHO:s analysverktyg HEAT. Analysen visar att cyklandet i Göteborg i åldersgruppen 20-64 ökade från 100 000 resor år 2019 till 115 000 år 2020 och att ökningen innebar en samhällsekonomisk vinst på drygt 1 miljard kronor som en följd av att 25 förtida dödsfall kunde sparas tack vare en ökad fysisk aktivitet.

(Studien är genomförd inom ramen för projektet Urban Insight som är en kunskapsplattform där Swecos experter, genom rapporter, delar med sig av perspektiv kring hållbar stadsutveckling från ett medborgarperspektiv.)