Artikel

”Ett fantastiskt integrationsprojekt”

2017-11-07

Genom ett lyckat projekt fick 50 nyanlända kvinnor inte bara lära sig cykla, det blev också en väg in i samhället.
– Det blev till något mycket större än bara en cykelkurs, säger Karin Lövgren, ledare för projektet och språkvän på Skara kommun.

Projektledaren Loreen Hadad ställde frågan ”vad vill du göra innan du blir 40 år?” till nyanlända kvinnor i Skara. Svaret var bland annat att de ville lära sig att cykla. Det blev startskottet för ett sex månader långt cykelprojekt.
– Initiativet kom från dem själva. Då blir det oftast bra, då vet man att det finns ett stort engagemang och en vilja att lära sig. Många av de här kvinnorna hade aldrig tidigare suttit på en cykel, säger Karin Lövgren och fortsätter:
– Många av deltagarna har aldrig fått chansen att vara fysiskt aktiva. Nu fick de lära känna sin kropp och bygga ett självförtroende. Det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet pågick mellan maj och september tidigare i år och 50 deltagare anmälde sitt intresse. Såväl nyanlända kvinnor som pensionärer som aldrig fått chansen att lära sig cykla fick plats.
– Det var blandade resultat. För många var det svårt att greppa tekniken. Benrörelsen är inte helt logisk och att det inte går att trampa bakåt var inte självklart för alla. Det inträffade en del mindre olyckor genom hela kursen, men ingen allvarlig.

Under de fem månaderna träffades gruppen en till två gånger i veckan. Till sin hjälp fick Karin och kollegan Loreen Hadad assistans av volontärer, cykelcoacher och ambulanspersonal.
– Kursen blev väldigt lyckad. Vi byggde förtroende och relationer och fick in deltagarna i andra verksamheter inom kommunen. Det gav ringar på vattnet och blev något mycket större än bara en cykelkurs. Många av deltagarna var nyfikna på det svenska samhället och vi hade många diskussioner om hur sjukvården och liknande fungerar i landet.

Reaktionerna var mycket positiva genom hela projektets gång och redan till våren lär vi få se en andra upplaga.
– Nu vet vi vad som krävs för att hålla det levande. Det blev ett fantastiskt integrationsprojekt. Till nästa år tror jag det får bli i en mindre upplaga, men mer intensivt. Fler träffar under en kortare period. Cykeln är ett transportmedel och bra ur miljösynpunkt. Som jag ser det borde alla få lära sig att cykla och det här projektet gav dessa kvinnor möjligheten till valet att cykla.

Text: Johan Fransson
Foto: Skara kommun