Artikel

Cykla i bygda bidrog till fler cykelresor

2017-10-27

Skövde kommun ville få invånarna att minska energipåverkan och leva mer hållbart. Satsningen blev ett projekt som resulterade i att fem deltagare valde cykeln i fler än hälften av sina resor och blev bättre tränade.
– Jag hoppas att vi kan göra en uppgraderad version i framtiden, säger Ludvig Isacsson, projektledare på Skövde kommun.

Fem personer med olika förutsättningar valdes ut till projektet Cykla i bygda. Mellan maj och september skulle de cykla så mycket de kunde för alla typer av ärenden.
– Av närmare 100 ansökningar valde vi ut fem intressanta personer utifrån hur deras transportvanor såg ut innan projektets start. De skickade in en motivering och önskemål om cykel och vi försökte välja ut så olika personer som möjligt. Vi ville att det mesta skulle skilja mellan deltagarna; ålder, kön, familjesituation, arbete och vanor, säger Ludvig.

Före starten av projektet fick de genomgå ett hälsotest och en utvärdering om hur de ser på träning och motion. Efter cykelperioden fick de göra ett likadant test för att se om värdena hade blivit bättre.
– Tre av fyra hade markant bättrat sin hälsa. Personen som inte hade ökat nämnvärt låg redan på en önskvärd nivå innan perioden startades, så det var inte särskilt konstigt. Den femte personen kunde tyvärr inte genomföra sista testet på grund av sjukdom.
– Vad som var kul att se var att även de som valde en elcykel förbättrade sina resultat och sin hälsa. Det visade sig att de rörde på sig mer överlag. Jag tror att alla tyckte det var en rolig grej. De fick låna en cykel och skulle registrera alla sina resor. Vi hoppades på att samtliga fem skulle göra minst hälften av sina resor med cykel, och det lyckades de göra.

De vanligaste resorna de gjorde med cykel var till och från arbetet, hämta eller lämna barn samt inköpsresor. Tillsammans stod de tre ärendena för 80 procent av alla cykelfärder.
– Ja, och resterande var mestadels sociala resor där de cyklade på utflykt eller besökte någon. I och med att vi ville att de skulle registrera samtliga transporter fanns även semesterresor med i redovisningen. Alla fem var mest aktiva i början, mot slutet fick vi pusha dem.

Den närmaste tiden väntar uppföljning av projektet. Redan nu kan Ludvig konstatera att Skövde kommun tar med sig en hel del bra erfarenheter från projektet.
– Vi är nöjda över att ha gjort det här. Vi har fått idéer om hur vi vill att stadsplaneringen för cyklar ska se ut och har sett att det är möjligt att byta ut stora delar av sina resor från bil till cykel. Västtrafik nappade på idén och nu ska vi se om folk kan byta ut arbetspendling med bil till kollektiv transport. Förhoppningen är att vi kan göra en uppgraderad version av det här. Ingenting är bestämt, men det vore trist att bara släppa det här, säger han.

Text: Johan Fransson
Foto: Jesper Anhede/Skövde kommun