Per Bolund ser stor potential i elcykeln.
Artikel

Elcykelns formidabla genomslag

2018-08-30

Elcykelns genombrott i Sverige har gått få obemärkt förbi. Med elcykelpremien har försäljningen skjutits i höjden, men än finns det mer att göra för att nå toppen.
   – Tittar vi mot Holland och Danmark ser vi att potentialen är enormt stor, säger Per Bolund, finansmarknads-, konsument- och biträdande finansminister.

Elcykeln har gett fler människor chansen att både cykla och bli mer klimatsmarta. Allt fler ser cykelns möjligheter som transportslag i vardagen.
– Den ger oss frihet, rörlighet och hälsa. Det kan vara ett stort steg att gå från bil till cykel och då visar forskning och erfarenhet att elcykeln är ett jättebra alternativ till en början. Man slipper svett och kommer fram i tid. Den ger också människor som tycker att det är jobbigt med en vanlig cykel chansen att cykla.
– Jag tror att elcykeln har en möjlighet att ge cykling ett större genomslag i stadsmiljön, säger Per Bolund.

Regeringen uppmuntrar kommuner att arbeta med infrastruktur där cykeln är inkluderad. Bland annat har det etablerats ett kunskapscenter om hur man kan bygga bra cykelmiljöer.
– Elcykeln ställer fler krav på vägarna än vad vanliga cyklar gör. Det behövs så få kurvor som möjligt och bredare cykelbanor. Det är mycket på det sättet vi uppmuntrar kommuner att investera, säger ministern.

För att uppleva redan etablerade fungerande cykelinfrastrukturer behöver vi inte ta oss längre än till Danmark eller Holland.
– Vi ser att potentialen är enormt stor. Det skapar en bättre miljö, inte bara för cyklister utan för alla i städerna. Vi vill göra mer och ser bland annat över bidragen till bilister. Det viktigaste är att man ska kunna resa säkert oavsett transportsätt.

Hur ser framtidsutsikterna ut för cykeln?
– Jag tror att vi kommer att få se en större mångfald av cyklar. Det kan vara alltifrån designade racers till trehjulingar och lådcyklar som passar allas behov. Elcykeln kommer att sprida sig utanför städerna, till landsbygden.
– Det är otroligt spännande att se hur människor ändrar sina vanor. Jag ser i Stockholm hur familjer använder lådcyklar som är elassisterade. Jag är övertygad om att det bara är början med tanke på alla vinster som finns. Inga bilköer, inga pendeltåg som är överfyllda. Det blir dessutom friskare luft i städerna, säger Per Bolund.

Framtidens cyklar påverkar också hur framtidens städer kommer att se ut.
– Det vi ser nu är starten på en stor omvandling. Det blir utrymme för breda cykelbanor, uteserveringar och fler parker. Det är en uppåtgående spiral som nu kommer i gång på allvar.
– Men än så länge finns det stora förbättringspotentialer. Vi är långt efter Danmark och även om vi kommit upp rejält ligger vi 20 procent bakom Nederländerna vad gäller elcykelförsäljning.

Text: Johan Fransson
Foto: Miljöpartiet