Infrastrukturministern klipper bandet till Cykelcentrum
Minister Tomas Eneroth och Anna Niska, Cykelcentrums föreståndare på invigningen.
Artikel

”Vi måste ta tag i den hype som finns kring cykling”

2018-04-20

Fler ska cykla. Det är regeringens ambition med nyinvigda Cykelcentrum i Linköping som kommer att drivas av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
– Det handlar om att sprida kunskap i hela Sverige för att främja cykeln, säger Infrastrukturminister Tomas Eneroth, som själv är en inbiten cyklist.

VTI fick vid årsskiftet i uppdrag av regeringen att vara värd för det nya kunskapscentrumet för forskning och utbildning om cykling. Cykelcentrum blir samlingspunkten där man ska kunna söka kunskap kring cykling.
– Hela tanken är att det ska bli navet i utvecklingen av cykelstrategin. Det handlar om att sprida kunskap i hela Sverige om hälsoeffekter och lösningar för att främja cykeln. Det finns ett stort intresse och vi tittar på hur vi kan öka kunskapsuppbyggnaden. Det kommer att bli avgörande på sikt, för hittills har det funnits relativt begränsade resurser, säger Tomas Eneroth.

VTI är en etablerad verksamhet med stora kunskaper, vilket gör startsträckan kort, menar ministern. Han berättar också att satsningen är ett sätt att pusha andra aktörer att göra fler insatser.
– Där finns en gedigen kunskapsbank. Projektet kommer att få fem miljoner kronor om året i stöd, men det är inte där de stora forskningsförutsättningarna finns. Förväntningarna får inte bli att det är Cykelcentrum som ska finansiera forskning, snarare ges andra forskningsaktörer möjligheten att ta del av den kunskap som finns där.
– Vi har höga förhoppningar att det här ska bli den nationella samlade kraften, och det säger lite om var ambitionsnivån ligger, säger ministern.

Det var tidigare i våras, i mitten av mars, som Cykelcentrum invigdes. På plats fanns infrastrukturministern för att klippa bandet.
– Det var härligt. Bra stämning, högtidligt och en stor glädje. Jag, som själv cyklar en del, kunde känna ett ”äntligen” att det här blir av. Det är början på en lång resa, att det blir den naturliga samlingspunkten.
– Jag kunde också känna en stor stolthet hos VTI. Det är viktigt att det ryms i VTI och Linköping, för att det sänder en signal om att all utveckling inte bara sker i Stockholm utan att vi ska använda den där det passar bäst, säger han.

Sedan invigningen har det blivit en ökad medieaktivitet kring cykling. Det finns stora förhoppningar om att det leder till en inspiration utåt.
– Bara invigningen blev en nationell nyhet och väckte stort intresse och engagemang. Tidigare har det inte funnits någon systematisk kunskapsuppbyggnad för hela landet och mindre kommuner behöver mer information. Vi vill att alla ska se fördelarna med en ökad kunskap.

Framåt i tiden finns en stor utmaning i att få fler att cykla, men samtidigt har cykelolyckor med skador till följd ökat.
– Det är viktigt att säkerställa att olyckor inte sker. De flesta är singelolyckor och därför måste fokus ligga på hur cykelvägar underhålls. En hel del insatser inom nationell plan handlar om att få in mer cykel i infrastrukturen. Vi behöver få en utväxling i att ännu fler åtgärder görs som ger bättre investeringar och gör cyklingen säkrare.
– Vi ska heller inte bara titta på infrastruktur, utan även på stadsplanering i en vidare bemärkelse. Det är uppenbart att vi än i dag bygger nya områden som inte tar hänsyn till cykeln. Här måste vi hitta ett bredare tänk kring vad som är en hållbar stad. Jag tror att det finns en stor potential och vi måste ta tag i den hype som finns kring cykling.

Ministerns eget intresse för motionscykling är uppenbart. Förra året cyklade han Ringsjön Runt, och tanken är att sjön ska rundas även i år.
– Det är en otrolig njutning de första milen, de sista däremot var det inte enbart njutning. För mig var det en personlig seger att cykla i mål, jag opererades för cancer för två år sedan, och det är många som använder cykeln som ett verktyg för att komma tillbaka efter sjukdom. Och det kan jag säga – att den känslan är oslagbar.

Du stänger ingen dörr för att cykla Vätternrundan?
– Just nu har jag mycket framför mig. Men det är lockande att cykla Vätternrundan. Dels för att det är kul, dels för stämningen som finns kring cykellopp.

Text: Johan Fransson
Foto: VTI