Forskare Anna Niska.
Artikel

Forskning om cykling får eget centrum

2018-01-30

Vid årsskiftet fick Sverige ett nytt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ska leda arbetet och finansieringen sträcker sig fram till 2021. Målsättningen är en ökad och säkrare cykling.

Även om den officiella invigningen är först i mars är arbetet med det nya kunskapscentrumet redan i gång. Först och främst handlar det om att sätta organisationen och att få fart på de administrativa delarna. Därefter blir den främsta uppgiften att samordna forskning mellan universitet och högskolor samt att ordna med doktorandtjänster. Förhoppningen är att den nya kunskapen ska bli en del av grundutbildningen för exempelvis trafikplanerare.
   – Vi har sett att det finns en hel del aktörer och en mängd mindre projekt, men om man vill öka kunskapen och flytta fram positionerna måste vi jobba långsiktigt och samordnat. Även om det pratas mycket cykel är det svårt att få till finansiering för forskning. När det nu är uttalat att vi ska få ett kunskapscentrum hoppas vi att det också ska leda till finansiella resurser, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI och koordinator för kunskapscentrumet.

Satsningen från regeringen är på fem miljoner kronor per år under perioden 2018–2021. När de administrativa delarna är på plats ska VTI bygga en kunskapsplattform där det enkelt ska gå att söka information om till exempel pågående projekt, publicerade artiklar och vad som händer inom området utomlands.
– Finansieringen är för fyra år, men förhoppningen är att centrumet ska kunna stå på egna ben och leva vidare. Vi ser det inte som en fyraårssatsning, säger Anna Niska.

Sedan tidigare har VTI ett regeringsuppdrag att beskriva hur cykelforskningen kan samordnas och stärkas. Det ska presenteras i mars och kommer att utgöra grunden för hur arbetet i kunskapscentrumet ska se ut.
– Fokus ligger på den långsiktiga kunskapsutbyggnaden. Vi är gärna med och arrangerar seminarier och konferenser där det sker ett kunskapsutbyte och olika frågor väcks. Ett av våra främsta syften är att jobba nära kommunerna som ju är problemägare till frågorna. På så sätt kan de vara med och påverka projekt och idéer.

Text: Johan Larsson
Foto: VTI