Artikel

Västra Götalandsregionen satsar på vintercykling

2017-10-10

Västsveriges vägar ska fyllas av cyklister i vinter. Det är i alla fall ambitionen med projektet ”Vintercyklist”.
– Vi vill hitta hängivna personer som vi tror kommer att cykla hela perioden, säger William Schotte, projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund.

För att dels öka andelen hållbara resor i Västsverige, dels få löpande information om vinterväghållning, satsar Västra Götalandsregionen på att få fler att vintercykla. Projektet vänder sig till de som ställer cykeln åt sidan när vintern närmar sig.
– Vi tror och hoppas att vi kan fånga upp många sommarcyklister och de som står på tröskeln till att cykla på vintern men behöver en liten knuff i rätt riktning. Vi vill få fler att resa hållbart, och att cykla på vintern är inte så obekvämt som många verkar tro, säger William Schotte.

Vem som helst som är skriven i någon av de deltagande kommunerna nedan (se faktaruta) har chansen att anmäla sig till projektet. I anmälningsformuläret anger den intresserade nuvarande resvanor och en motivering till varför man vill bli vintercyklist. Från intresseanmälan väljs sedan 500 personer ut för att delta.
– Det viktiga för oss är att vi hittar hängivna personer som vi tror kommer att cykla mycket. Vi bjuder alla deltagare på dubbdäck och rullar igång projektet den 1 december. En av anledningarna till det här är att vi vill veta hur vinterväghållningen upplevs. Det skickas ut frågeformulär varannan vecka under perioden där deltagarna svarar på enkla frågor om hur vägarna ser ut.

Tidigare år har intresset varit stort, likaså i år.
– Generellt sett har vi aldrig haft problem med att få ihop deltagare. Särskilt i de större kommunerna är intresset stort. Redan nu har vi fått in över 2 000 intresseanmälningar, men det finns fortfarande tid att söka in. Vad gäller återkopplingen har vi alltid fått bra respons. De flesta har varit nöjda och de brukar uppge att de vill cykla även året därpå. Anmärkningsvärt är att 85 procent tycker att vinterväghållningen är bra, det tycker vi är positivt även om vi så klart jobbar mot att alla ska uppleva den som bra.

Text: Johan Fransson
Foto: Shutterstock


Vintercyklist

Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen, Region Halland, Västtrafik, Hallandstrafiken, kommuner med flera.

Deltagande kommuner: Göteborg, Mölndal, Lerum, Kungsbacka, Lidköping, Vänersborg, Varberg, Falkenberg och Borås.
Period: 1 december-31 mars.
Anmälan stänger: 13 oktober.
http://www.vgregion.se/vintercyklist