Branschorganisationen Svensk Cykling jublar över ett nytt regeringsförslag. Branschorganisationen Svensk Cykling jublar över ett nytt regeringsförslag. "Det är som om de har läst vårt politiska manifest", säger Klas Elm.
Klas Elm, vd på Svensk Cykling. Klas Elm, vd på Svensk Cykling.
Artikel

Svensk Cykling jublar över nytt regeringsförslag

2021-10-26

Nu kan trafikreglerna för cyklister ses över. Under torsdagen presenterade regeringen ett antal förändringar som de hoppas ska öka cyklandet över hela landet. Ett förslag som nu ska ses över av Transportstyrelsen. Men Klas Elm, vd för branschföreningen Svensk Cykling, är försiktigt optimistisk.
    – Äntligen. Det är som om de har läst vårt politiska manifest, säger han.

Svensk Cykling har under lång tid arbetat för att förbättra förutsättningarna för svenska cyklister – såväl vardagspendlare som motionärer. Regeringens förslag ser det som ett riktigt genombrott.
    – Det innehåller sådant som vi har krävt länge och det känns så klart jättepositivt. Den här regeringen har haft som mål att främja ett ökat cyklande på olika plan. Det enda vi saknar här är frågan om markåtkomst, det vill säga byggande av friliggande cykelbanor, säger Klas Elm.

Flera förslag på regeländringar

Förslaget innehåller bland annat regeländringar vad gäller cykeltrafik mot enkelriktat, att cyklister kan medges undantag för stopplikt vid röd signal när den gör en högersväng samt så kallat ”allgrönt”, det vill säga att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt.
    – Det är egentligen inga konstigheter. Allt det här finns i andra länder, inte minst andra framgångsrika cykelländer som vi har tittat på, säger Klas Elm.

Dessutom ber regeringen Transportstyrelsen att se över om det finns behov av förtydliganden avseende cykling i bredd samt ändrade trafikregler för omkörning av landsvägscyklister.
    – Det här är en direkt trafiksäkerhetsfråga och det är väldigt bra att man tittar över det. Länge har det propagerats för 1,5-metersregeln. Men här funderar man över alternativa lösningar, som ska göra det ännu säkrare. I praktiken att bilar ska köra om cyklister som man gör med andra fordon, det vill säga att alla däck ska vara över på andra sidan vägen, säger Klas Elm.
    – Det viktigaste är att underlätta så att alla ska kunna samsas i trafiken.

”Ger en helt annan möjlighet”

Även Vätternrundans vd Oskar Sundblad är nöjd över regeringens förslag.
    – Det är helt klart positiva nyheter. Skulle de här förslagen gå igenom ger det alla cyklister en helt annan möjlighet för såväl att träna inför våra lopp som för vardagscyklingen i stort.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober 2022. En delredovisning angående reglerna om enkelriktad trafik och säker omkörning ska dock lämnas senast 31 mars nästa år.
    – Delredovisningen är ju satt till den 31 mars och den rör det som är mest brådskande. Sedan har vi respekt att det här kan vara krångligt och att det kan ta tid att utreda. Då hoppas vi att nästa regering vill fortsätta med den här frågan, säger miljöminister Per Bolund (Mp) till Dagens Nyheter.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Shutterstock, Pressbild

Regeringens uppdrag till Transportstyrelsen

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera:

  • hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat. Transportstyrelsen ska även lämna ett förslag på regeländring vad gäller enkelriktat och ändring i övriga fall om det anses lämpligt.
  • hur cyklister på ett trafiksäkert sätt kan medges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng.
  • analysera så kallat allgrönt för cyklister, det vill säga att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt.
  • hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister, med beaktande av VTI:s litteratursammanställning ”Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln”.
  • om behov finns av förtydliganden eller regeländringar avseende cykling i bredd.
  • utreda behovet av andra ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen som reser med cykel kan öka.

Läs mer på regeringens hemsida.