Artikel

Stora cykelsatsningar för pendling i Stockholm

2016-06-16

Mitt i Vätternrundantider kommer ett glatt besked till alla Stockholmscyklister. 
I dag beslutar trafiknämnden i Stockholms stad om en satsning på cykelåtgärder värd 312 miljoner kronor.

Satsningarna är en del i Stockholms stads cykelplan som ska öka andelen cyklister och göra det både enkelt och säkert att ta sig fram på cykel i staden.  Bland projekten som trafiknämnden fattar beslut om idag märks bland annat centrala stråk som Liljeholmsbron och Hornstull, Nybroplan–Gustav Adolfs torg och Kungsträdgårdsgatan. Men även pendlare utanför den centrala stadskärnan kommer få ta del av satsningarna, som rymmer exempelvis Skärholmsstråket, Örbyleden, Hässelbystråket och Spångavägen.
– Nu kompletterar och förstärker vi viktiga stråk för cykelpendling enligt cykelplanen, både genom att åtgärda saknade länkar samt öka framkomligheten och säkerheten i de som redan finns, säger Daniel Helldén.
– Gemensamt för alla åtgärder är att de stärker cykelns ställning som färdmedel och trafikslag samt bidrar till ett sammanhängande, välutformat och kapacitetstarkt cykelvägnät i Stockholm.

Text: Pierre Henriksson