En studie från GIH visar att den fysiska pendlingen ökar. Den visar också att den vanligaste cykelpendlaren är en normalviktig kvinna som tränar regelbundet.
Artikel

Aktiv arbetspendling ger lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar

2019-10-25

Att gå eller cykla till jobbet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och nu har den aktiva arbetspendlingen ökat. Det visar studier från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). 
    – Att fler arbetspendlar aktivt är viktigt i dagens samhälle där många rör på sig för lite, säger Jane Salier Eriksson, forskare på GIH.

Det är HPI-gruppen (Health Profile Institute) på GIH som har tagit fram studien, som baseras på svar från 318 000 personer i åldrarna 18 till 74. I forskningen har deltagarna fått genomgå en hälsoprofilbedömning, och berätta hur de tar sig till och från arbetet.

Den färdiga studien visar att antalet pendlare som går eller cyklar har ökat sedan 1998. Detta oavsett kön, ålder, utbildningsnivå, träningsvanor, kondition eller BMI.
En stor skillnad är att det i dag oftare är personer med stillasittande arbeten som cyklar eller går till jobbet, jämfört med tidigare då de med fysiska arbeten var de mest frekventa pendlarna.
    Resultaten skiljde sig däremot inte nämnvärt vad gäller den  den typiska aktiva arbetspendlaren.
    – Det är en kvinna med normalvikt, hög utbildningsnivå och god grundkondition som tränar regelbundet och är icke-rökare. Det har förändrats ganska lite under dessa år, säger Jane Salier Eriksson.

Att motion är bra för hälsan är ingen nyhet. Men det räcker med så kort fysisk arbetspendling som 5–19 minuter per dag för en signifikativt lägre risk att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom.
    – Att aktiv arbetspendling till och från arbetet har ett samband med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom är ett viktigt budskap att förmedla, speciellt till de som inte tränar regelbundet, sitter mycket eller har låg kondition, säger Peter Wallin, vd vid HPI Health Profile Institute.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Shutterstock


ta din pendling till en ny nivå …

… och anmäl dig till något av Vätternrundans olika lopp. Under Cykelveckan finns det ett lopp för alla.