Artikel

Nytt datum för huvudanmälan till Vätternrundan

2019-10-15

En översyn av bansträckningen gör att huvudanmälan till Vätternrundan 300 km flyttas fram en månad. Nytt datum blir i stället onsdagen den 27 november.
    – Vi vill kunna ge cyklisterna en tillräckligt bra bild av loppet de anmäler sig till, säger Vätternrundans vd Gunilla Brynell-Johansson.

Från början var tanken att huvudanmälan till Vätternrundan 300 km skulle äga rum redan nästa vecka. Men efter noga överväganden har organisationen beslutat sig för att skjuta upp anmälningsdagen en månad. Anledningen? Ett intensivt arbete med att se över bansträckningen tillsammans med Trafikverket. Inte minst med anledning av den stora ombyggnationen av riksväg 50 som planeras.
    – Vi strävar hela tiden efter att höja upplevelsen av våra arrangemang, inte minst genom tryggare och säkrare lopp. Vi gjorde en extra deltagarundersökning efter årets lopp och den stärkte vår bild av att vi behöver göra något när det gäller sträckningen efter Hammarsundet, säger Gunilla Brynell-Johansson.
    – Allt vi gör är av en enda anledning – att göra det bättre för våra deltagare. Det är vårt enda mål. Vi vill ge dem ett säkrare, tryggare och vackrare lopp.

Arbetet med en ny eventuell sträckning har pågått sedan i somras, men är ännu inte färdig.
    – Vi har flera olika alternativ och det är ett stort arbete. Vi behöver provköra alla alternativ och tänka igenom varje meter av vägen. Vi tittar på varje enskild korsning och går igenom hur depåerna skulle kunna ligga. Det är många parametrar att ta hänsyn till innan vi har ett beslutsunderlag klart för vår tillståndsansökan till länsstyrelsen.

För att cyklisterna inte ska anmäla sig till ett lopp som sedan eventuellt ändras har alltså Vätternrundan valt att skjuta upp huvudanmälningsdagen till den 27 november. Då ska beslutsunderlaget vara så pass underbyggt att man vet om det blir en förändring och hur den nya bansträckningen i så fall ser ut.
    – Förändringar är en normal del i vår verksamhet och det är inte alltid vi har alla detaljer klara när vi öppnar anmälan. Men just den här förändringen tror vi kan upplevas som relativt stor i och med att vi diskuterar en förlängning av banan. Därför vill vi kunna ge cyklisterna en tillräckligt bra bild av loppet de anmäler sig till innan vi öppnar.

Redan nu kan du anmäla dig till övriga lopp under Cykelveckan, samt intresseanmäla dig Vätternrundan 300 km. Läs mer på vatternrundan.se och anmäl dig på Mina Sidor.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan


Cykelveckan 2020

Anmälan

Redan den 17 juni öppnade intresseanmälan till Vätternrundan 300km (som stänger den 25 november) samt anmälan till övriga lopp under Cykelveckan. Huvudanmälan till Vätternrundan 300km öppnar den 27 november klockan 19.00.
Anmäl dig här!