Artikel

GIH vill prata mer om hälsovinster

2016-07-08

Välj cykeln före bilen – och må bättre.
Påståendet kan låta som en självklarhet, men Peter Schantz på GIH i Stockholm anser att den otvivelaktiga nyttan med fysisk aktivitet borde framhållas mer.
– Det är förvånande att vi så sällan pratar om vinsterna av att satsa på hälsa, menade Peter Schantz vid det seminarium som GIH bjöd in till under Almedalsveckan.

Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och hälsohögskolan, GIH, har skrivit en rapport som dels åskådliggör hur viktigt det är att träna kontinuerligt och dels tar upp vilka betydande folkhälsovinster det skulle innebära om fler valde att cykla till arbetet i stället för att ta bilen.
Sifferunderlaget angående det senare är verkligen belysande.
I rapporten använder sig Schantz av Stockholm som exempel. Han har kartlagt hur många av dagens bilister i huvudstaden som rent praktiskt skulle kunna välja cykeln i stället. Det vill säga personer med högst en halvtimmes färd till jobbet. Den gruppen består av 244 780 människor. Om hälften av dem valde cykeln före bilen vore väldigt mycket vunnet. Det skulle innebära färre döda i välfärdssjukdomar och en samhällsekonomisk vinst på uppskattningsvis 2,5 miljarder kronor per år.

Schantz vill att dessa positiva effekter ges större uppmärksamhet.
Under Almedalsveckan i Visby hölls ett seminarium i GIH:s regi där bland annat Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, och Tony Grimaldi, vd på Cycleeurope, var inbjudna till en paneldebatt. Samtalet bar rubriken ”Vardagsmotion och mental hälsa”. Panelen behandlade fördelarna med att röra på sig för att främja hälsa och välmående.
Ämnet är väsentligt. Trenden är tydlig. Arbetsbelastning, vardagsstress och psykisk ohälsa ökar i samhället. Det behövs insatser för att vända utvecklingen. Det har förvisso verkställts en ny föreskrift som skärper arbetsgivarens ansvar för ett hållbart arbetsliv, men det är viktigt att samtidigt stimulera till större fysisk aktivitet. Forskning visar hur mycket det betyder för att skydda mot mental ohälsa.
Det behöver också vara en träning som sker regelbundet. Peter Schantz påtalade under paneldebatten att träning är färskvara och att konditionen alltid kräver ständigt underhåll.
– Därför är det alldeles utmärkt att exempelvis satsa på vintercykling, föreslog Schantz under det drygt timslånga samtalet.

Men fördelarna i att arbetspendla året runt var inte det enda panelen satte fingret på. Även betydelsen av att få kroppsaktiviteter som naturlig del i barnens vardag togs upp.
– Att skolorna satsar mer på cykling tror jag är avgörande för att skapa en bra grund för att få fler barn att röra på sig mer. Forskningen visar ju att barn och unga rör sig allt mindre. Vilket vi på Cykelfrämjandet vill ändra på genom olika satsningar, konstaterade Lars Strömgren.
Peter Schantz instämde i att barn och unga är en särskilt viktig grupp. Precis som Lars Strömgren vill han se konkreta satsningar – och helst att dessa skrivs in i schemat.
– Visst kan en idrottslärare ta med aktiva transporter i undervisningen, men verkligheten är den att skolan är styrd av betygskriterier. I dessa ingår inte aktiva transporter. De måste vara ett läromoment om vi vill få till en ordentlig förändring, misstänkte Peter Schantz.

Text: Per Gustafsson
Foto: Shutterstock, GIH Stockholm