Efter mötet med idrottsministern: Under pandemin har arrangemang med fler än 50 deltagare haft stora problem med att genomföras. I ett möte med idrottsministern ville Riksidrottsförbundet, tillsammans med flera specialidrottsförbund, diskutera just evenemang som ställs in på grund av ordningslagen.
Leif Karlsson representerade Svenska Cykelförbundet i sin roll som generalsekreterare. "Känslan efter mötet är bra. I vår planering utgår vi från att allting går tillbaka till ett normalt år 2021", säger han.
Artikel

Generalsekreteraren kommenterar mötet med idrottsministern

2020-08-27

Tävlingar och lopp är viktiga för folkhälsan. Men hur blir det då när motionslopp mer fler än 50 deltagare har stora problem med att arrangeras?
Under onsdagen, den 26 augusti, träffade flera specialidrottsförbund, däribland Svenska Cykelförbundet, idrottsminister Amanda Lind (MP). I fokus stod arrangemang som ställs in på grund av ordningslagen.
   – Känslan efter mötet är bra. I vår planering utgår vi från att allting går tillbaka till ett normalt år 2021, säger Scf:s generalsekreterare Leif Karlsson.

I fredags, den 21 augusti, presenterade regeringen att ett förslag till undantag av ordningslagen för idrott och kultur skickas på snabbremiss. Det är ett förslag som gäller ”sittande publik”. För att få till en lösning där även större evenemang omfattas stämde därför Riksidrottsförbundet och flera specialidrottsförbund träff med idrottsministern under onsdagen.
Efteråt kommenterade RF:s ordförande, Björn Eriksson, mötet så här:
   – Vi har haft bra och konstruktiva samtal med idrottsministern. Det är bra att regeringen nu går vidare med en snabbremiss när det gäller publik men det är viktigt att regeringen inte avgränsar till enbart sittande publik, utan även tar hänsyn till idrottsrörelsens bredd av evenemang. Till exempel motionslopp och orienteringstävlingar – som inte har en avgränsad arena och där antalet deltagare är viktiga – behöver också en lösning.

Med på mötet fanns Svenska Cykelförbundets generalsekreterare Leif Karlsson, som Cykla.se fick en pratstund med kort efter ministerträffen.
   – Känslan efter mötet är bra. Vi har träffat idrottsministern flera gånger tidigare och alla förstår att situationen vi lever i är problematisk. Det här är en stor apparat och inte en engångshändelse att vi får till ett möte. RF har en löpande dialog med regeringen och de båda gör ett jättearbete för att stötta såväl idrottsförbunden som föreningarna, säger Leif.

Den stora frågan för tävlings- och lopparrangörer har varit förutsättningarna som finns för att arrangera evenemang över huvud taget. För tillfället räknas till exempel hela markområdet som nyttjas under ett lopp eller en tävling som tävlingsarena. För Vätternrundan innebär det att maximalt 50 personer skulle få vistas på den sträcka som loppet cyklas, varför loppet i år ställdes in.
   – Det är ett jätteproblem och som det är nu finns det ingen ekonomisk bärighet för organisationer och föreningar att arrangera ett lopp. Arrangemangen är viktiga, framför allt den ekonomiska delen för föreningar och arrangörer, säger Leif Karlsson.

När det kommer till inställda arrangemang, som Vätternrundan och andra motionslopp, berättar Leif att RF har gjort ett gediget arbete mot regeringen.
   – Alla parter, RF, idrottsförbunden, idrottsministern och regeringen, jobbar för att arrangemang framåt i tiden ska kunna genomföras som under traditionella år. I vår planering utgår vi från att allting går tillbaka till ett normalt år 2021.

 Leif ser dessutom positivt på att samarbetet mellan förbundet och Vätternrundan har stärkts den senaste tiden.
   – Vi för dialog på ett ännu bättre sätt. Det kommer hela tiden fram saker som vi ser positivt på och kan förstärka till kommande år.
   – Jag är väldigt imponerad av de digitala aktiviteter som har växt under året, som exempelvis Min Vätternrundan.

Hur jobbar Svenska Cykelförbundet vidare?
   – Som förbund jobbar vi aktivt för våra föreningar och arrangörer. Det har varit vårt fokus under hela 2020. Vi vet att motionsloppsarrangörer behöver besked. Det händer saker på flera fronter och vi hoppas att regeringen även kommer att ta hänsyn till idrottsrörelsens bredd av evenemang framöver, säger Leif Karlsson.

Text: Johan Fransson
Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan och Svenska cykelförbundet.

Fotnot: 
Under torsdagen, den 27 augusti, kom Folkhälsomyndigheten med förslag om ett nytt maxantal för publika evenemang med sittande åskådare. Förslaget innebär att maximalt 500 personer får samlas där ett avstånd på en meter mellan besökarna hålls.