Artikel

Färre till sjukhus under Vätternrundan

2017-06-29

I år var det färre som tvingades uppsöka sjukhus under Vätternrundans lopp jämfört med 2016. Men säkerhetsarbetet fortsätter oförtrutet.
– Varje person som skadar sig är en för mycket, säger Sven Montelius, arrangemangsansvarig på Vätternrundan.

Årets Vätternrundan börjar summeras. Vad gäller olycksstatistiken kan organisationen konstatera att det i år var färre sjukhustransporter än tidigare. I år fick omkring 40 cyklister besöka sjukhus, jämfört med drygt 70 i fjol.
– Dels har vädret gjort sitt till, dels har vi vidtagit ett antal åtgärder för att uppmärksamma deltagarna vilket ansvar man har. Jag har hört flera deltagare som har sagt att det har varit bättre stämning ute på vägarna i år, jämfört med tidigare år. Det har varit bra attityd, även om det tyvärr alltid finns några som uppträder olämpligt, säger Sven Montelius.

Samma nedåtgående trend i antal olyckor går även att se under såväl Halv- som Tjejvättern.
– Under Tjejvättern var det tre cyklister som fick ta sig till sjukhus, under Halvvättern något fler. Men det verkar som att de åtgärder som har gjorts har gett resultat, säger Karin Sillén, som är ansvarig läkare under Vätternrundan.

Även om statistiken överlag är positiv var det cyklister som råkade ut för incidenter. Bland annat fick en cyklist allvarliga skador efter en olycka. Nu fortsätter Vätternrundan att jobba för att göra loppet säkrare för cyklisterna.
– Säkerhetsfrågan är den absolut viktigaste för oss och vi har fortsatt mycket jobb att göra. Varje person som skadar sig är en för mycket. Nu fokuserar vi på att skapa bättre förutsättningar och få bort ännu mera bilar och tung trafik från vägarna. Vi vet att det är trångt bara med alla cyklister, men konsekvenserna vid en olycka blir automatiskt större om det är bilar, lastbilar eller bussar inblandat, säger Sven Montelius.
Dessutom avled två personer efter hjärtstopp under Cykelveckan.
– Vi ser över vår organisation för att ytterligare förbättra informationen till cyklisterna. Om man känner sig osäker kring hälsan – och framför allt om man medicinerar – så bör man prata med en läkare innan man deltar i ett lopp som Vätternrundan, säger Karin Sillén.
En annan viktig del i det fortsatta säkerhetsarbetet är de enkäter som alla cyklister får och ombeds fylla i efter loppet.
– Det gör att vi kan få ännu mer vetskap i var och hur olyckorna sker. Resultatet kommer sedan att leda till åtgärder för att skapa ett säkrare lopp, säger Karin Sillén.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Vätternrundan/Petter Blomberg