Bättre bilar och sänkt hastighet behövs för säkrare cykling. Det visar resultatet av nya omfattande krocktest av Folksam. Bland annat skulle hastigheten behöva sänkas till 30 km/h vid mixad stadstrafik.
Artikel

Bättre bilar och sänkt hastighet behövs för säkrare cykling

2022-06-22

Nya omfattande krocktester av Folksam och Autoliv visar att säkerheten för cyklister i trafiken inte är på den nivå som man har trott. Bland annat behöver hastigheten för bilar sänkas till 30 kilometer i timmen vid mixad stadstrafik, samtidigt som utvecklingen av bilarnas passiva skydd behöver förbättras.
    – Vi trodde på ett bättre utfall, säger Helena Stigson, forskningsansvarig på Folksam.

Folksam och Autoliv genomför kontinuerligt krocktester som ska leda till en säkrare vardag för cyklister. Den här gången låg de två vanligaste olyckssituationerna där en cyklist blir påkörd av en personbil till grund för testerna. Dels när cyklisten blir påkörd i sidan av en bil som färdas i 40 km/h, dels en situation när en cyklist som håller 20 km/h blir påkörd bakifrån av en bil som kör i 70/h.
    – Vi behöver bli ännu mer fokuserade på att skydda våra cyklister. Olycksstatistiken för de som omkommer i bil minskar drastiskt. I stället ökar antalet oskyddade trafikanter, vilket gör det ännu viktigare att minska skaderisken även för dem, säger Helena Stigson.

Vid mixad trafik bör det vara max 30 km/h

Analysen av krocktesterna visar tydliga resultat. Först och främst att den nya bashastigheten i svenska tätorter, 40 km/h, inte är nog för att hålla cyklister tillräckligt säkra.
    – Testerna visar att hastigheten behöver begränsas till max 30 km/h vid mixad trafik. Både för att i högre utsträckning undvika kollisioner mellan personbilar och cyklister, samt skydda cyklisterna från att skadas allvarligt om olyckan är framme.

Tror du att det kommer att bli verklighet?
– Hastigheter är en het potatis, som få vill röra. Men det skulle verkligen behövas. En rekommendation om 30 km/h slogs dessutom fast på en global ministerkonferens 2020, vilken också har antagits av FN. Man kan tycka att Sverige bör följa den, säger Helena.
    – Om det inte är möjligt att sänka hastigheten bör trafikantgrupperna separeras med exempelvis cykelbanor som är skilda från vägbanan.

Bilars passiva krockskydd behöver förbättras

Folksams studier av verkliga olyckor bekräftar också att även om utvecklingen av säkerhetssystem på dagens bilar går framåt, så behöver branschen skynda på arbetet med bilens passiva krockskydd.
    – Exempelvis har autobromssystem med detektion av oskyddade trafikanter låg skyddseffekt. Olika skyddssystem som redan finns i dag i vissa bilmodeller måste också användas i större utsträckning. Då tänker jag bland annat på utvändiga krockkuddar och aktiva motorhuvar som dämpar islag mot huven och rutan.

Utöver detta behöver också cykelhjälmarna förbättras ytterligare, menar Helena Stigson.
    – Cirka en femtedel av alla huvudskador uppstår vid kollision med bil, vilket oftast resulterar i de allvarligaste följderna. Vi på Folksam kommer i framtiden att utföra tester av cykelhjälmar i högre hastigheter för att säkerställa att de skyddar bättre vid svårare kollisioner med bil – något branschen borde ta efter, avslutar hon.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Folksam

Så gick testet till

Folksam har genomfört fem krocktester mellan cykel och bil för att driva på utvecklingen inom säkrare infrastruktur, fordon och hjälmar för cyklister. De två vanligaste olyckssituationerna där en cyklist blir påkörd av en personbil har testats.

  1. En av krockarna motsvarar en korsningsolycka där cyklisten blir påkörd av bilisten i sidan i 40km/h.
  2. Den andra situationen motsvarar en olycka på landsväg där cyklisten färdas i 20 km/h och blir påkörd bakifrån i samma riktning av en bil i 70 km/h. Detta motsvarar en påkörningshastighet på 50 km/h.

I båda dessa fall finns det hög risk för att cyklisten skadas allvarligt. Folksams studier av verkliga olyckor visar på relativt låg skyddseffekt av autobromssystem med detektion för oskyddade trafikanter. Därför är bilens utvändiga skyddsegenskaper mycket viktiga för att skydda cyklister vid en krock.

Så kan cyklister skyddas vid krock med bil

  • För att skydda en cyklist i en kollision med personbil behöver hastigheten begränsas till 30 km/h vid mixad trafik.
  • Personbilars utvändiga krockskydd behöver utvecklas för att bättre kunna skydda en cyklist. I dag finns till exempel redan olika skyddssystem i vissa bilmodeller, såsom utvändiga krockkuddar och aktiva motorhuvar som dämpar islag mot huven och rutan.
  • Folksams studier av verkliga olyckor visar också att bilens autobromssystem som kan upptäcka fotgängare och cyklister behöver förbättras.
  • Det behövs tuffare tester av cykelhjälmar. Framför allt behöver de testas vid högre och mer verklighetstrogna hastigheter som är vanliga då en cyklist blir påkörd. I dag testas och certifieras cykelhjälmar i tester där kollisionen motsvarar en hastighet på knappt 20 km/h. Detta speglar framför allt en singelolycka.
  • Folksam har sedan 2012 genomfört tuffare tester än vad som krävs för att få sälja en cykelhjälm på europeiska marknaden. Deras nya krocktester visar att det krävs tuffare tester.