Sveriges Cykelriksdag
Artikel

Cyklingen i politiken – riksdagspartierna i debatt

2018-03-16

Det är inte bara cyklar och prylar på Svenska Cykelmässan. 
Under fredag arrangerades Sveriges Cykelriksdag – där riksdagspartierna debatterade cykelfrågor. Där bland annat hälsa och säkerhet stod i fokus.

I fjol kom regeringens nationella cykelstrategi och cyklingen får en allt större del i de politiska frågorna. Därför anordnar branschorganisationen Svensk Cykling Sveriges Cykelriksdag, där såväl politiker som branschexperter diskuterar cykelfrågor ur ett politiskt perspektiv.
En av frågorna, initierad av Svensk Cykling och Cykelfrämjandets Lars Strömgren, handlade om Nollvisionen och om det  behövs ett omtag av den framöver.
Riksdagsledamoten Lorentz Tovatt (Mp) var positiv till förslaget.
– Nollvisionen har varit fantastisk, genom det globala genomslaget. Men samtidigt finns det lite motsättningar i den. Vi har breddat bilvägar för att göra det säkrare och härligare att köra bil, vilket har lett till att fler åker bil. Därför skulle det behövas en tanke om att en aktiv mobilitet och hälsa kommer in i Nollvisionen, sade han.

I december presenterade ett antal cykelföreträdare initiativet Moving Beyond Zero som syftar till att ett nytt mål bortom Nollvisionen måste tas fram så att det inte bara handlar om att förhindra dödsolycksfall, utan även räddar, förbättrar och förlänger liv.
Men att folkhälsofrågan skulle in i Nollvisionen höll inte den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johan Andersson med om:
– Vi ser gärna kopplingen och vill lyfta folkhälsoperspektivet, men det bör inte vara i Nollvisionen, menade han.

Text och foto: Pierre Henriksson


Sveriges Cykelriksdag

Sveriges Cykelriksdag samlar politiker experter och engagerade för att ställa frågor och kräva svar. Deltagande politiker var: Karin Ernlund (C), Jakob Forssmed (Kd), Nina Lundström (L), Sofia Arkelsten (M), Lorentz Tovatt (Mp) samt Johan Andersson (S) .