Artikel

Cykelturer i världen

2016-06-22

Sveriges cykelkultur är tydlig. Var femte svensk cykelpendlar dagligen och nästan hälften av alla svenskar använder cykeln för motion under sommarhalvåret. Det visar en ny Sifo-undersökning. Men hur ser det ut i andra länder? Häng med på en liten cykelvandring runt om i världen!England
Sedan det infördes ”superhighways” för cyklister i London har cyklingen i Storbritanniens huvudstad ökat med hela 70 procent. Borgmästarens mål är att fem procent av Londonborna ska använda cykeln som färdmedel till och från jobbet – år 2030.

Problemet är att Londons inre stadskärna är fylld av trånga vägbanor där cyklisterna oftast får trängas med bilisterna. Detta har bland annat orsakat en ökning av antalet cykelolyckor med 40 procent sedan 2006*. Nu satsar man på att göra cykelvägarna både bredare och tydligare i korsningarna där många olyckor sker. *Källa: London Assembly Transport Committee.Grekland
Innan den grekiska skuldkrisen, som tog sin början 2007, var det inte många greker som cyklade. Cykeln kopplades ihop med fattigdom. Men under de senaste fyra åren har höga kostnader för vägtullar och bensin fått grekerna att ställa bilen – och välja cykeln. Antalet bilar på grekiska gator har minskat med mer än 40 procent varje år under de senaste två åren. Samtidigt såldes fler än 200 000 cyklar under 2011, vilket är en ökning med omkring 25 procent jämfört med 2010*. Men landet saknar fortfarande cykelleder och bra cykelvägar. *Källa: Reuters. Kina
I Beijing finns idag omkring sju miljoner cyklar. Det stora genomslaget kom redan 1949. Det var då staten började subventionera produktionen och försäljningen av cyklar. Cykeln blev snabbt en värdefull ägodel.

Efter 1979 ökade cykelförsäljningen något dramatiskt. Beijingborna använde då cykeln vid 60 procent av alla resor i staden. Idag har den siffran sjunkit till 20 procent. Myndigheterna tar numera bilisternas parti, och cyklisterna blir allt mer undanträngda från allt fler gator.Thailand
Cykelkulturen i Thailand växer fram sakta men säkert. För bara några år sedan var det i princip bara fattiga och småbarn som cyklade. De som ansåg sig tillhöra medelklassen föredrog moped och skoter.

Idag cyklar en större del av befolkningen, både rika och fattiga. Dessutom har flera cykelaffärer vuxit fram runt om i städerna, vilket tyder på att cykeln blir allt mer efterfrågad. Här används cykeln i första hand som färdmedel.Holland
Holland är ett riktigt cykelland. Här finns 30 000 kilometer cykelvägar, en utmärkt infrastruktur och platta landskap. Många vägar har specifika cykelvägar, åtskilda från den trafikerade vägen, med egna trafikljus och skyltar. Och även om cykelbanor och cykelvägar har samma typ av trafiksignaler som motorfordonens körbanor, så är holländska cyklister ganska aggressiva och ökända för att ignorera trafiksignaler.

Holländarnas cykelkultur är betydligt mer avspänd än den i Sverige. Här är det nästan ingen som använder hjälm, man cyklar med ibland två eller tre barn på cykeln, rökande och pratande i mobiltelefon. I Amsterdam görs cirka 60 procent av alla resor på cykel. Staden har 490 000 cyklister dagligen.Danmark
I Danmark har man satsat mycket på bra cykelleder och cykelvägar, vilket syns tydligt både på landsbygden och i städerna. Landet har mer än 12 000 kilometer skyltade cykelleder. I cykelstaden Köpenhamn cyklar dagligen omkring 40 procent av befolkningen.

För att få en så behaglig cykeltur som möjligt finns några cykelregler man bör känna till. Bland annat är det lag på att göra stopptecken. Dessutom är man skyldig att stanna vid rött. Om man inte gör det får man en bot. Samma gäller om man saknar cykellyse fram eller bak.

Text: Qithara Inal
Foto: Shutterstock