Video

Vätternrundans folkhälsoinitiativ 2022

Pandemin orsakade en stor reva i den svenska idrottsrörelsen. Inte minst bland barn och ungdomar, där många har minskat sitt idrottande eller i värsta fall slutat helt att motionera. Siffror som Riksidrottsförbundet har tagit fram visar att 700 000 färre idrottsaktiviteter registrerades under hela 2021 jämfört med 2019 – före covid-19.

Nu vill Vätternrundan, tillsammans med Svenska Cykelförbundet, göra vårt för att locka tillbaka ungdomarna till träningen igen. Till sommarens lopp bjuder vi därför på startavgiften till alla som fyller 18 år under året.

Läs mer om folkhälsoinitiativet på vatternrundan.se.