Artikel

Sommaruppdraget är grunden till vinterglidet

2016-06-29


Varje år cyklar runt 30 000 människor något av loppen under cykelveckan. I det tysta arbetar närmare 4 000 funktionärer från 50–60 föreningar runt Vättern för att allt ska fungera. I Föreningarna bakom lyfter vi fram föreningarna som bygger Vätternrundan. Utan dem – ingen cykelfest.De långa turerna norrut är inte längre ett måste. Ödeshög har blivit snösäkert.
Till viss del tack vare några ovärderliga arbetsinsatser mitt i sommargrönskan.

Vätternrundan kan generera väldigt mycket. Till och med snö. Åtminstone indirekt. I vintras hände det nämligen grejer vid Skönatorpet, söder om Ödeshög. Där har Ödeshögs Skidklubb sin klubbstuga. I terrängen utanför föreningens populära samlingspunkt finns sedan i januari i år ett konstsnöspår som mäter sammanlagt 2,6 kilometer.

Finansieringen löstes tack vare Ödeshögs kommun, Östergötlands idrottsförbund och sponsorer. Men också genom intäkterna Ödeshögs Skidklubb erhåller av Vätternrundan i och med uppdraget att bemanna några vägavsnitt med trafikvakter. Ett 70-tal funktionärer delar på posteringarna som klubben har på sin lott i samband med cykelklassikern och dess avknoppare Tjejvättern och Halvvättern.
Lite hårdraget har alltså Vätternrundan möjliggjort konstsnöspåret.
– Ja, haha, så är det absolut. Det behövs alltid pengar. Det går ju åt en del när man gör sådana här satsningar, säger Torgny Conradsson, ordförande i den 75-årsjubilerande skidföreningen, och är samtidigt noggrann att framhålla:
– Vi har alltid sagt att varje krona som klubben får in ska gå tillbaka till våra ungdomar.

Konstsnöanläggningen, döpt till Bjarne Skicenter efter klubblegendaren Bjarne ”Ödeshögarn” Andersson, kostade 3,2 miljoner kronor. Inklusive pistmaskin och garage. Kommunen ställde upp med 1,25 miljoner kronor, företagaren Anders Håkansson – med förflutet i bygden och klubben – skänkte 1 miljon, det lokala idrottsförbundet sköt till 300 000 och 150 000 hämtades ur den egna klubbkassan.
Sedan var det ytterligare ett par sponsorer som var med på noterna. Därmed var hela projektet vallat och klart – utan en enda lånad krona.
– Vi är lite gammalmodiga. Så i det fallet var vi bestämda. Inga lån. Det var en förutsättning för att vi över huvud taget skulle bygga, förklarar Torgny Conradsson.

Samtidigt är det bara att inse: konstsnöspåret var en överlevnadsfråga. Eftersom vintrarna är så milda skulle det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att upprätthålla en skidverksamhet på Ödeshögs breddgrader utan artificiella hjälpmedel.
– Vi var i valet och kvalet – konstsnöanläggning eller nedläggning. Det var vad vi hade att välja på, medger klubbens ordförande.

Nu har det blivit en pånyttfödelse i stället. Spåret invigdes i februari. Festligheterna toppades med klubbens 75-årsjubileum. Ödeshögs Skidklubb är med sina 640 medlemmar kommunens största förening. En fantastisk uppslutning om man betänker att tätorten består av 3 000 invånare. Det innebär, om man inte är alltför nitisk med medlemmarnas hemtillhörighet, att 21 procent av ortsborna är med i skidklubben.

Det välbefolkade medlemsledet är en styrka i relationen med Vätternrundan och åtagandet att ställa upp med trafikvakter. Bemanningen har alltid löst sig. Alla vet hur viktigt uppdraget är för klubbens ekonomi och att det är mödan värt.

Jobbet har ju verkligen satt sitt tydliga spår – i vintrig bemärkelse.

Text: Per Gustafsson
Foto: Privat