Artikel

Skadeakuten: Överbelastning

2016-05-04

Skador är en del av varje cyklist vardag. Oavsett man vill det eller inte. Därför är det viktigt att veta vad du ska göra när skadan väl dyker upp. Under vinjetten Skadeakuten kan du läsa mer om de vanligaste skadorna för cyklister. Här handlar det om överbelastningsskador, där vi har tagit hjälp av sjukgymnasten Christer Jonsson.


Varför drabbas cyklister av överbelastningsskador?
– Cykling är en relativt skonsam träningsform och i relation till andra idrotter drabbas cyklister inte så ofta av överbelastningsskador. Cyklister har dock en benägenhet att utsätta kroppen för långa träningspass, både sträcka och tid, med hög intensitet. Eftersom de upprepar samma rörelse under flera timmar riskerar träningen att bli ensidig. En annan orsak till överbelastningsskador är fel utrustning eller felaktiga inställningar av framför allt sadel eller clips, säger Christer Jonsson, legitimerad sjukgymnast på FysioMax, Norrköping och konsult på Motions- och idrottsskadeenheten i Norrköping .

Vilken kroppsdel är det främst som drabbas?
– De vanligaste överbelastningsskador som cyklister drabbas av är knäskador och då företrädesvis smärta på lateralsidan (utsidan) av knäleden, men även främre knäsmärta förekommer. Besvär på utsidan av knäleden beror ofta på en skada som ironiskt nog kallas för löparknä och som är en överbelastning av det iliotibiala bandet. Vid sträckt knä ligger senan framför lårbenets tjocka del, den så kallade kondylen, och när man böjer knäleden (vid cirka 30 grader) glider det iliotibiala bandet över kondylen och hamnar bakom knäleden. På grund av friktionen kan en inflammation uppstå med smärta som följd.
– Andra kroppsdelar som drabbas av överbelastning är bland annat rygg och nacke.  Det beror oftast på den statiska positionen som cyklisten utsätter dessa delar för, samt på grund av dålig bålstyrka. Variera därför din position så ofta som möjligt och träna även bålstyrka vid sidan av cyklingen.

Vad är det för symtom?
– Smärta på utsidan av knäleden plus begränsad rörlighet. Smärtan kan dessutom stråla uppåt eller nedåt. Besvären kommer ofta efter att man har cyklat eller sprungit en stund och ökar därefter. De lindras av att vila, men återkommer när aktiviteten börjar igen. Lokal ömhet på knäledens utsida vid kondylen, cirka tre centimeter ovanför ledspringan.

Vad är det för behandling som gäller?
– Som vid de flesta andra överbelastningsbesvär måste man vila från de aktiviteter som ger besvär, så kallad aktiv vila och kompensationsträning. Det är också viktigt att se över och optimera sin utrustning.

Hur undviks överbelastningsskador?
– Bästa sättet att undvika överbelastningsskador vid cykling är att ha rätt inställd utrustning, främst sadel och styrhöjd samt vinkel på clips/pedaler. Men även att ägna sig åt andra träningsformer, exempelvis styrketräning. Detta för att inte riskera att träningen blir för specialiserad, vilken kan ge muskulär obalans.

Text: Johan Larsson
Foto: Shutterstock


 

Christer Jonsson

Legitimerad sjukgymnast
FysioMax, Norrköping och konsult på Motions- och idrottsskadeenheten i Norrköping.
Motions- och idrottsskadeenheten är ett pilotprojekt inom Region Östergötland. Syftet är att ge personer med motions-eller idrottsskador en snabb och effektiv hantering av sina problem på rätt vårdnivå och med rätt kompetens. Inom enheten arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter med idrottsmedicinsk profil samt ortopeder.
Enheten har mottagning i Linköping och Norrköping.


ALLA DELAR AV SKADEAKUTEN: