Artikel

Skadeakuten: Stukningar

2017-02-17

Skador är en del av varje cyklists vardag. Oavsett man vill det eller inte. Därför är det viktigt att veta vad du ska göra när skadan väl dyker upp. Under den här vinjetten kan du läsa mer om de vanligaste skadorna för cyklister. Den här gången pratar vi om skrubbsår med ST-läkaren Mikael Lindell.


Vad är egentligen en stukning?

– En stukning är en skada på ett ledband. Alla leder har ett visst rörelseomfång. När man stukar sig pressas leden utanför det normala rörelseomfånget. Ledbandens uppgift är att hålla emot och stabilisera leden i ytterlägen. Om ledbanden utsätts för mer kraft än de klarar går de av eller tänjs ut. Detta kallas stukning.

Hur vet man om det i stället rör sig om ett benbrott eller spricka?

– Om benet är helt av ser det snett ut, då vet man att det är brutet. Enda riktigt säkra sättet att skilja mellan en stukning och en spricka i benet är att röntga. Om det gör ont när man trycker mot själva benet eller det gör mycket ont när man belastar den skadade kroppsdelen kan det röra sig om ett benbrott.

Vad ska man göra direkt efter en stukning, det vill säga ute på cykelrundan?

– Det första man ska göra är att förhindra svullnad i området. Högläge och elastisk linda är effektivt. Linda ganska hårt direkt, efter 15 minuter kan man linda om lite lösare. Om det gör mycket ont eller om man tappar känseln har man lindat för hårt.

När ska man söka vård?

– Sök vård akut om den skadade kroppsdelen blir blek och kall, om det ser uppenbart snett ut eller om du har tappat känseln. Sök även vård om du inte kan belasta den skadade kroppsdelen eller om smärtan inte avtar på några dagar. Skador på fingrar, hand och handled bör man få undersökta inom ett par dagar eftersom många skador i detta område kan vara svåra att behandla när det har gått en tid.

Händer och handleder är väldigt utsatta för cyklister, hur skyddar man sig bäst?

– Förutom att använda skydd tycker jag att man kan öva sig på att falla. Det är vanligt att man reflex-mässigt sträcker ut handen när man ramlar. Detta kan bland annat ge handledsfrakturer, båtbensfrakturer och frakturer på nyckelbenet. Om du håller på att ramla, håll kvar händerna på styret och försök rulla mjukt mot underlaget.

Text: Johan Larsson
Foto: Shutterstock


ALLA DELAR AV SKADEAKUTEN: