Jeanette Blackert från LRF Öst, som uppskattar evenemang som så långt som möjligt serverar mat producerad och förädlad i Sverige. Jeanette Blackert från LRF Öst, som uppskattar evenemang som så långt som möjligt serverar mat producerad och förädlad i Sverige. Foto: Åke Karlsson
Under Vätternrundan finns de på plats på arrangemangsområdet för att sprida vikten av ett hållbart lantbruk. Under Vätternrundan finns de på plats på arrangemangsområdet för att sprida vikten av ett hållbart lantbruk. Foto: Åke Karlsson
"Sverige har lantbrukare och lokala producenter i världsklass. Det är vi stolta över och lyfter gärna fram", säger Jeanette Blackert. Foto: Åke Karlsson
Artikel

LRF förser cyklister med bra mat – och sprider vikten av ett hållbart lantbruk

2022-06-15

Under Cykelveckan kommer närmare 25 000 cyklister till start. Vilket innebär att det är många magar som ska mättas. Som tur är ansvarar LRF för mattorget i Motala under Vätternrundans lopp.

Mitt på start- och målområdet i Motala har LRF en monter. Där kan du som cyklist eller besökare får veta om hur ett modernt och hållbart lantbruk fungerar. Varför inte ställa frågor till lokalproducenter, odlare och uppfödare som håller landskapen levande?
   LRF Öst har som målbild att folk i rörelse behöver bra mat. Därför vill vi att evenemang och konferenser så långt som möjligt ska servera mat som är producerat och förädlad i Sverige. Vinsten blir ett levande landskap med biologisk mångfald, minskad miljöbelastning och fler jobb till lokalsamhället, säger Jeanette Blackert, regionordförande på LRF.

Intresset för svenskproducerad mat har ökat

För LRF har det blivit tydligt att intresset för svenskproducerad mat har ökat under pandemin. Även kriget i Ukraina har visat att livsmedelsförsörjningen är sårbar då varannan tallrik i dagsläget importeras. Den nationella livsmedelsstrategin har slagit fast att produktionen i kommuner och regionen måste öka.
   – Sverige behöver stärka sin förmåga. Här kan hushållen, handeln och kommunerna göra medvetna val. Vi ligger redan risigt till när det gäller vissa matvaror och måste använda åkermarken till matproduktion. Samhället behöver ta ett helhetsgrepp om vår försörjning, säger Jeanette.

”Deltagarna cyklar genom jordbrukslandskapet”

Partnerskapet med Vätternrundan har löpt över flera år. Ett positivt sådant, där LRF får ett bra forum att sprida sina budskap till konsumenterna.
   – Det är ett bra arrangemang där deltagarna cyklar genom jordbrukslandskapet. En arena som löper genom Sveriges kornbod, kopplingen till mat och livsmedelsproduktion blir klockren. För många är mat en självklarhet. Det är sällan som konsumenten möter producenten eller tänker på var det kommer ifrån.
   – Varje dag gör man en massa val, framför allt när man står i butiken och ska handla. Det som hamnar i kassen och på tallriken kan ha en avgörande betydelse på såväl hälsan som klimatet. Sverige har lantbrukare och lokala producenter i världsklass. Det är vi stolta över och lyfter gärna fram, säger Jeanette.