Artikel

Att lära unga cykla – ingen barnlek

2016-06-27

Sommaren är här och därmed finns det också tid för att lära barn att cykla. Med lärandet följer ett stort ansvar. Katarina Almkvist är verksamhetsutvecklare för barnhälsovården i Södra Älvsborg och hon ger lite tips och råd.

Katarina Almkvist är BVC-sjuksköterska och hon har varit med och skrivit i Rikshandboken för barnhälsovård. Hon är säker på sin sak – man ska inte ha för bråttom med att lära sitt barn att cykla.
– Barn ska inte vara yngre än 5–6 år, när de är yngre än så är de inte tillräckligt utvecklade. Barn faller ofta med huvudet före, de kan inte väja eller ta in för många intryck, säger hon.

Katarina tycker inte att man ska använda stödhjul.
– Stödhjul inger falsk trygghet och de utvecklar inte balansen eftersom man kan luta sig åt fel håll utan att ramla.
Hon menar att det är bättre att man som vuxen antingen använder en balanspinne att hålla i eller helt enkelt springer bakom och håller i barnet när hen cyklar. Dessutom slår Katarina ett slag för så kallade springcyklar, cyklar utan trampor. Anledningen är att springcyklarna är väldigt bra för balansen och att barnet bromsar med hjälp av fötterna i stället för med pedaler.

Vad ska man tänka på när det gäller cykeln?
– Det måste vara en cykel i lagom storlek. Den får inte vara för stor. Båda fötterna ska nå ner till marken. Den ska vara oväxlad och fotbroms är bäst. Handbroms är farligt eftersom det är lätt hänt att man bromsar för hårt och tippar över styret.

Vad ska man tänka på när det gäller barnets säkerhet?
– Att använda hjälm är självklart! Hjälmen ska vara godkänd – CE-märkt – och den ska sitta på ordentligt. Sedan kan det vara bra med långa byxor, knäskydd och armbågsskydd. Det gör ont att riva upp sig mot asfalt, säger Katarina Almkvist.

Vidare när det gäller säkerheten är det viktigt att man inleder upplärningen på en avskild plats som är fri från trafik och andra saker som kan störa barnet. Katarina Almkvist säger att ett barn bör vara tolv år gammalt innan hen cyklar själv i trafiken. Anledningen är att barn helt enkelt inte är fullt utvecklade. De har sämre syn än en vuxen och de har svårt att avgöra varifrån ljud kommer.

Text: Peter Wilsson (texten tagen ur Cykla 3/2013)
Foto: Shutterstock