Gunilla Brynell-Johansson fick årets opinionspris från Svensk Cykling.
Artikel

Årets opinionspris till Gunilla Brynell-Johansson: ”Hedrad och glad”

2021-05-26

Om en dryg månad lämnar Gunilla Brynell-Johansson jobbet som vd för Vätternrundan. Och under onsdagen fick hon en form av avskedspresent från branschorganisationen Svensk Cykling – som gav henne årets opinionspris.
    – Det var oerhört överraskande. Jag är hedrad och glad, säger hon.

 Ett enträget arbete för möjligheten att kunna motionera säkert på cykel. Det är den stora anledningen till att Svensk Cykling delar ut årets pris till Gunilla Brynell-Johansson. Hon har varit vd för Vätternrundan i fem år och har under de åren arbetat hårt för att öka säkerheten under såväl cykelarrangemang som för cyklister i övrigt.
    – Jag tycker att detta har varit en extremt viktig del av mitt arbete. Att försöka få människor att förstå och bli nyfikna. Jag gillar att påverka och är det någon som inte förstår, har jag alltid försökt hitta en annan vinkling på det.

Brinner för folkhälsa

 Opinionspriset har delats ut varje år sedan 2010 och går till en eller flera personer som har påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda. I motiveringen till priset i år nämns bland annat ett projekt tillsammans med Trafikverket och Folksam för att öka säkerheten under cykelarrangemang som Vätternrundan, liksom hennes arbete för att verka för folkhälsan. Något hon brinner enormt för.
    – Rör man på sig mår man bättre. Och gör man det, blir man en bättre människa, bättre make och maka, bättre förälder… och så vidare. Det frigör så mycket i skallen.
    – Den undersökning som kom för något år sedan och visade att barn som föds nu kommer att ha lägre livslängd om vi bibehåller den brist på rörelse som äger rum i dag är skrämmande. Det skulle vara det värsta vi vuxna kan lämna efter oss. Och kan vi då öka alla möjligheter vi kan att röra på oss, då måste vi försöka göra det.

Arbete för smittsäkra arrangemang

Såväl 2020 som 2021 har arbetet också fått en annan skepnad. Pandemin har inneburit nya svårigheter för lobbyarbetet. Där har Gunilla Brynell-Johansson varit en stark röst för att kunna arrangera smittsäkra motionslopp medan covid-19 fortfarande härjar.
    Nu hoppas hon kunna få avsluta sin tid på Vätternrundan med att loppen i Motala ska kunna äga rum i september som planerat.
    – Utvecklingen går åt rätt håll, vaccinationstakten ökar och smittspridningen minskar. Men det måste vågas fattas rätt beslut. Vi är övertygade om att det går att arrangera ett smittsäkert arrangemang, säger Gunilla som lämnar över vd-rollen till Oskar Sundblad den 1 juli, men kommer att jobba kvar i organisationen över loppen.
    – Det kan jag inte släppa. Inte nu när vi är så nära, fortsätter hon.

Delar med sig av priset

Opinionspriset delades ut under den årliga Cykelkonferensen, som arrangeras av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Och det var en överraskad pristagare.
    – Ja, det har de hållit på bra. Men jag är glad och hedrad. Inte minst för associationen till Vätternrundan som varumärke. För det är just organisationen som vinner det här priset. Det är aldrig en person. Utan först gänget på kontoret och sedan alla runt omkring, likaså alla våra väldigt bra samarbetspartner.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Micke Fransson/Vätternrundan

Motiveringen till Svensk Cyklings opinionspris 2021 lyder:

“Gunilla Brynell-Johansson har sedan 2016 lett Vätternrundans verksamhet. Vätternrundan är den överlägset största motivatorn och moroten för att få upp svenskarna på sadeln och cykla för motion och glädje. Under Gunillas ledning har också Vätternrundan intagit en position som ledande motionslopp i arbetet med att verka för folkhälsan i Sverige också mer generellt.

Gunilla ses ofta i maktens korridorer där hon propagerar för motion i allmänhet och cykling i synnerhet. Under Gunillas ledning har Vätternrundan kontinuerligt arbetat för att öka säkerheten för cyklister. Hon har startat upp pilotprojekt med Trafikverket som har pågått under flera år. Detta projekt har även inkluderat Folksam med ett ökat säkerhetsarbete där Vätternrundan har varit en del av deras forskning kring säkerhet runt cykelarrangemang.

Genom sitt engagemang har Gunilla skapat större säkerhet för cyklister som genomför motionslopp, en förståelse hos myndigheter hur man kan förbättra säkerhet kring motionslopp i allmänhet och även en förståelse hos politiker över de utmaningar som svensk cykelsport står inför.

Utan tillgång till vägen finns det ingen cykelsport. Utan säkra omkörningar, t.ex. genom 1,5 metersregeln, blir cykelsporten för osäker. Kring dessa och andra frågor är Gunilla en ledande ambassadör. Dessutom har Gunilla tagit en ledande roll när Sveriges motionsarrangörer samarbetar och hon har också engagerat sig i de olika cykelformerna via Svensk Cykling.”