Sida

Villkor

Allmänna villkor för Cykla.se

Cykla.se (nedan kallad Tjänsten) är en webbaserad tjänst för att tillhandahålla inspiration och information om cykling. Genom att registrera dig som användare i tjänsten godkänner du användarvillkoren och kommer ej att publicera material som strider mot villkoren eller svensk lag.

Har du frågor eller synpunkter på dessa användarvillkor ber vi dig vänligen att kontakta oss via info@cykla.se

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

I och med att du blir användare av Tjänsten och därmed godkänner dessa villkor, lämnar du ditt samtycke till att Tjänsten behandlar dina personuppgifter samt övrig information som matas in i Tjänsten av dig.

Personuppgifterna (som innefattar bland annat namn, e-post, användarnamn, övrig information som registreras med mera) används av tjänsten för att tex skapa automatisk anpassning av flöde, publicera inlägg med mera. Det innebär att Tjänsten automatiskt behandlar den informationen som du matar in. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen. Om du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter kan du inte använda tjänsten. Avpersonifierade uppgifter kan komma att säljas vidare till tredje part eller användas som forskningsunderlag. Personuppgiftsansvarig på Tjänsten når du via info@cykla.se.

Tjänsten kräver att du har cookies aktiverat för sajten i webbläsaren. För att du ska kunna använda Tjänsten behöver du acceptera cookies. 

Användarens åtaganden

Genom Tjänsten erbjuds du som användare att på eget ansvar nyttja de funktioner och möjligheter som Tjänsten erbjuder. Nyttjandet av Tjänsten får inte strida mot gällande villkor, lag, myndighetsanvisning eller god sed. Vidare får nyttjandet inte göra intrång i annans rätt eller vara kränkande för denne eller riskera att medföra skada. Detta omfattar exempelvis upphovsrättsskyddat material.

Cykla.se har rätt, men inte skyldighet, att granska innehåll i registrerad data m.m., för att säkerställa att användaren inte bryter mot detta avtal. Cykla.se äger rätten att med omedelbar verkan stänga av användare som bryter mot detta avtal.

Användaren förbinder sig att hålla Cykla.se skadelöst för eventuellt skada som kan uppstå i samband med nyttjandet av tjänsten.

Informationen som läggs in vid användandet av tjänsten får till exempel inte innehålla eller omfatta något av följande:

– Diskriminering av folkgrupper.

– Kränkningar eller hot mot personer eller grupper av personer.

– Stötande material eller annat oförenligt med god sed på internet.

– Brottslig verksamhet eller uppmaning till brott.

– Förtal.

– Brott mot PUL.

Ansvariga för Tjänsten kan radera material som bryter mot användarvillkoren ifall det visar sig nödvändigt. Om du upptäcker information, inlägg eller bilder som du anser klart bryter mot användarvillkoren kan du göra en anmälan till info@cykla.se.

Tjänsten används helt på egen risk. Varje användare ansvarar för sitt eget material. Vi tar inget ansvar eller ger några garantier för riktigheten eller användbarheten av Tjänsten. 

Varje kunds konto är personligt och får därmed enbart brukas av en person. Till exempel får inte flera användare dela på ett konto utan ska ha egna personliga konton. Inloggningsuppgifter till konton ska hållas i säkert förvar och inte spridas till andra än kontoinnehavaren.  

Drift

Cykla.se’s mål är att tillhandahålla tjänsten dygnet runt alla dagar om året. Vi kan dock inte garantera att avbrott inte sker till exempel på grund av tekniskt underhåll eller händelser inom eller utanför vår kontroll.

Uteslutande av användare

Cykla.se äger rätten att närsomhelst stänga av en användare om denne misstänks bryta mot detta avtal eller på annat sätt medför skada mot Cykla.se, Tjänsten eller personlig skada på användare eller annan.