Blogg

MTB-Vättern – en kort banbeskrivning – A short description of the course

bloggbild 02Jag har åkt ett par varv runt MTB-Vätternbanan, både på blött underlag och på torrt och kan konstatera att det är en bana som tål regn bra, som mestadels går på fina skogsvägar och stigar och som är mycket vacker. Om sluttiden inte är det primära tycker jag att du ska ta dig tiden att njuta av utsikten över Vätterns blåa vatten, stanna upp i de natursköna reservaten, se Göta Kanal slingra sig fram från slussarna i Borenshult in emot centrum och kanske stanna till vid Varamons långa, vita strand.

De första 5 kilometerna går på asfalt och här kommer med största sannolikhet startgrupperna att skingras en del innan det är dags att ge sig in i skogen. Första riktiga utmaningen kommer efter knappt 7 km då man ska upp för en kort men brant backe. Väl uppe är det en fantastisk utsikt över Vättern. Efter ca 12 km kommer du till Dunteberget, som är Motalas motorsportområde. Här ska du cykla uppför en ganska tung backe mot vattentornet och sedan ge dig ut en sväng på crossbanan och ta dig an cykling över några ofarliga och roliga crosshopp. När du kommer ner på ”Duntis” eventområde finns första depån. Passa på att ta en banan och fyll på flaskan inför nästa del av banan. ”Duntis” lämnar du sedan bakom dig genom att först åka in på speedwaybanan, köra ett knappt halvt varv och sen ut igen.
Nu kommer du att passera genom tre stycken olika naturreservat; Staffanstorp, Lustigkulle och Sjöbo-Knäppan. Här kan jag bara kort och gott sammanfatta det som härlig cykling!
Efter ca 20 km kommer du fram till Boren och Göta Kanal och närmare bestämt till Borenshult, där du ska åka uppför slusstrappans 4 ”trappsteg”. Sedan följer du kanalens södra sida fram till den så kallade Treöresbron, som du passerar över och åker vidare på den norra sidan in mot stan. Efter ca 24 km ligger mellantidtagningspunkten och strax innan den viker korta banan in mot målet på Vätternpromenaden.
Långa banan fortsätter upp mot Bondebacka, där de mäktiga radiomasterna finns. I detta område, 25 km in på banan, har vi placerat den andra och därmed sista depån. Efter ytterligare ett par kilometer når du banans tekniska delar. Här finns en del stenar och rötter att bemästra och efter en knapp kilometer är det passerat.
Snart är du nere vid vackra Varamon, Nordens största insjöbad och en 5 km lång vacker sandstrand. Släng ett öga mot Vättern igen och njut!
Nästa utmaning är den vi kallar Mariebergsbacken, belägen strax söder om Varamon. Det är en relativt kort men ganska brant backe som får benen att svida gott.
Efter den kommer belöningen i form av ljuvlig cykling genom friluftsområdet Råssnäs som leder dig ut på vackra Råssnäsudden och därifrån har du bara några få kilometer in mot målet på Vätternpromenaden.

All lycka till på MTB-Vättern!

And in English…

I’ve done a couple of laps around the MTB-Vättern course, both on wet surface and on dry surface and I have noticed that it is a course that tolerates rain well. The course  mainly goes on nice forest roads and trails which are very beautiful. If your goal is not to ride the fastest you can, I would suggest that you take the time to enjoy the view of the blue water of Vättern, make a stop in the nature reserves, enjoy Göta Canal from Borenshult towards the center of Motala and perhaps make a stop at the 5 kilometers long , white beach of Varamon.

The first 5 kilometers is on asphalt and most likely the start groups will disperse a bit before venturing into the woods. The first real challenge will come after ca 7 km. It is a short but pretty steep climb. Once up there is a fantastic view of Lake Vättern. After about 12 km you will reach Dunteberget, which is a motorsport area. Here you will bike uphill to the water tower and then head out for a ride on the motocross track over some fun humps. When you’ll come down to the ”Duntis” event area you will find the first feed zone. Take the opportunity to fill the bottle for the next part of the course. Leaving ”Duntis” you’ll go into the speedway course, ride a half turn and out again.
Now you will pass through three nature reserves; Staffanstorp, Lustigkulle and Sjöbo-Knäppan. This part I only short summarize as lovely cycling!
After about 20 km you will reach the lake Boren and the Göta Canal and more specifically Borenshult where you’re going uphill beside the sluice in 4 ”steps”. Then, follow the south side of the canal to the so-called Treöresbron, where you pass over and go further on the north side towards the center of Motala. The split timing point is at 24 km and just before that point the short course turns towards the finish on the Vätternpromenaden.
The long course continues up to Bondebacka, known for the powerful radio masts. In this area, ca 25 km in to the course, we have placed the second and last feed zone. After another couple of kilometers you will reach the technical parts of the course. Here are some rocks and roots to master and after one kilometer it is passed.
Soon you’ll reach the beautiful Varamon, the largest inland lake and a 5 km long beautiful sandy beach. Enjoy!
The next challenge is the one we call Mariebergsbacken, located just south of Varamon. It is a relatively short but fairly steep hill and might buildup some lactic acid in your legs! From here you can be prepared for a very nice and easy cycling through the recreation area Råssnäs and from there you have just a few kilometers towards the finish line at Vätternpromenaden.

Good luck and enjoy your ride!

MIN KÄRLEK TILL STIG

I min blogg kommer jag ta er med på en brokig resa bland minnen från åren som elitcyklist samt upplevelser i mitt nuvarande liv som må-bra- och vardagscyklist. Jag kommer delge ett och annat tips från stigen, dela med mig av äventyr, bilder, filmer och förhoppningsvis skänka lite glädje och viss underhållning i samband med det. Jag hoppas att jag kan ge er som ännu inte hittat ut till stigarna, inspiration och lust att börja cykla mountainbike.