Vätternrundan ska vara en njutbar helhetsupplevelse. Foto: Micke Fransson
Artikel

Vätternrundans helhetstänk håller hela vägen

2018-08-20

För arrangörerna av Cykelveckan och Vätternrundan är det fullt fokus på hållbarhetsfrågan.
Och då handlar det om allt. Från medarbetare och miljön till de ekonomiska aspekterna.
– Sett ur ett brett perspektiv är det jätteviktigt att hållbarheten fungerar, säger Gunilla Brynell-Johansson, Vätternrundans vd.

Att tänka hållbarhet har under tidigare år nästan varit detsamma som att tänka miljö, om att kort och gott hålla Sverige rent.
Men hållbarhet är så mycket mer.
Givetvis finns tänket kvar när det handlar om miljön, men det rör även exempelvis alla medarbetare som arbetar under Cykelveckan.
– Här är det oerhört viktigt att tänka på hållbarheten. Det kan vara lätt att glömma att äta, sova och vila när det går i 130 under dagarna som de olika loppen ska köras. För att orka alla dagar måste man se till att kroppen håller, säger Gunilla.

Sedan 2013 har Vätternrundan varit ISO-certifierat viket har varit till en stor hjälp i hållbarhetsarbetet. På så sätt blir det ett ständigt pågående arbete där man kan gå ner på detaljnivå för att arbetet ska fortgå på rätt sätt.
– Att arbeta med hållbarhet är ett oändligt arbete och vi jobbar hela tiden aktivt för att hitta en så bra balans som möjligt inom alla områden, säger Gunilla.
– Vi trendspanar och tittar på andra branscher för att hela tiden se vad vi kan göra för att hålla hjulen i rullning. Det gäller att tänka klokt och att hitta en bra jämvikt.

Ser man miljömässigt läggs mycket fokus på att Vätternrundan ska vara så miljövänlig som möjligt. Maten som serveras kommer från lokala producenter och man påpekar även vikten av ett levande och öppet landskap – allt för att göra rundan runt sjön till en härlig upplevelse.
– Självklart vill vi att cyklisterna ska få åka genom både betesmarker och skogar och då är det viktigt att ha med helhetstänket under hela loppet, säger Gunilla.

Detta är något som LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, imponeras av.
– Hållbarhet och kretsloppstänkande blir allt viktigare. Jag hoppas att andra evenemangsarrangörer i Sverige tittar på hur Vätternrundan jobbar för att gynna det lokala närings- och föreningslivet. Det vinner både klimat och svenska producenter på, säger Peter Borring, LRF:s regionordförande i Östergötland, i ett pressmeddelande.

Direkt efter att Vätternrundan 300 km avslutades i somras började arbetet med kommande års cykellopp. Okej, måndagen blev något av en vilodag för alla inblandade, men direkt på tisdagsmorgonen hölls ett utvärderingsmöte och därefter kommer det att hållas möten med väldigt många av dem som på något sätt har varit inblandade under Cykelveckan.
– Vi har alla våra telefoner fulla med små noteringar som ska gås igenom. Vi gör systematiska utvärderingar och ser över hur vi kan bli än bättre hållbarhetsmässigt till kommande år, säger Gunilla.
– Cykelveckan och Vätternrundan ska vara en helhetsupplevelse och då gäller det som sagt att tänka klokt på alla punkter i ett brett perspektiv.

Text: Thomas Bergkvist
Foto: Micke Fransson/Vätternrundan