Artikel

Vätternrundan uppmanar: ”Säkerhet i första hand”

2018-06-12

Säkerheten främst. Det är arrangörens stora uppmaning inför helgens Vätternrundan 300 km.
– Det går inte att vara nog tydlig. Det är säkerhet i första hand som gäller under vårt lopp, säger Sven Montelius, arrangemangsansvarig för Vätternrundan.

Att olyckor sker under Vätternrundan är ingen hemlighet. Därför är säkerheten, och har alltid varit, största fokus för Vätternrundan. Särskilt med tanke på att loppet går på trafikerade vägar tillsammans med såväl bilar som lastbilar.
– Vi är öppna med att det kan innebära risker att delta i Vätternrundan. Det är mycket cyklister ute, man cyklar på natten och det är andra trafikanter ute på vägarna. Därför ställer det stora krav på cyklisterna, säger Sven Montelius.

Vilka krav då?
– Som deltagare ska man ta ansvar både för sig själv och för andra. Vi vill också trycka på hur viktigt det är att man kommer väl förberedd till Motala. Dels att man kollar igenom sin cykel och vilka regler som finns kring den, dels att man både är fysiskt och mentalt redo. Det är trångt och mycket trafik, så det är viktigt att vara van vid det.

Vad vidtar ni för åtgärder?
– Vi har gjort mycket informationsinsatser genom olika kanaler. Vi har flyttat vissa depåer för att göra loppet säkrare, nu senast depån i Ölmstad som var placerad vid ett backkrön. För att inte tala om trafiken, där vi jobbar för att ha så lite trafik som möjligt på våra vägar under loppet.
– Dessutom kartlägger vi var och varför alla olyckor sker, för att se hur vi kan förebygga dem.

Sven Montelius är tydlig med att påpeka att Vätternrundan är ett motionslopp, utan resultatlista. Men att man heller varken kan eller vill förbjuda de deltagande cyklisterna att cykla i klungor eller cykla snabbt.
– Cykelsporten i dag är en lagsport och allt fler har upptäckt fördelarna med att cykla tillsammans och dra nytta av varandra. Det är dessutom väldigt socialt och en väldigt viktig ingrediens i Vätternrundans arrangemang. Det ställer höga krav på deltagarna, oavsett om man ingår i en grupp eller cyklar enskilt, att man är väl förberedd. Likaså vikten av hur man förhåller sig till övriga deltagare och övrig trafik, säger Sven.
– Det är alla ni deltagare som betyder mest för att samspelet fungerar och för att det är god stämning mellan deltagarna ute på vägen.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan