Henrik Oretorp
Artikel

Svensk Cyklings opinionspris tilldelas Henrik Oretorp

2018-05-25

Tidigare i veckan delade Svensk Cykling ut sitt opinionspris för nionde året i följd. I år gick utmärkelsen till Henrik Oretorp, kommunråd i Halmstad och ordförande i Svenska Cykelstäder.
– Det är ett kvitto på att vi har gjort det bra, säger han.

Henrik Oretorp får priset för sitt arbete med Svenska Cykelstäder. Föreningen har på kort tid tagit en allt större plats i cykeldebatten, både genom att lyfta det som görs i kommunerna och ställa krav på nationell nivå.
– Känslan är riktigt bra. Det är ett kvitto på att vi har gjort det bra inom föreningen, från starten för tre år sedan till dit vi har kommit i dag. För egen del är det jätteroligt att få uppskattning för den tid och det engagemang man lägger ned, säger Henrik.

Svenska Cykelstäder har en vision om att 50 procent av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Nyligen beslutades det att även regioner, företag och organisationer kan bli medlemmar.
– Det har verkligen tagit fart det här året och många ser nyttan med satsningen. Vi har olika arbetsgrupper som jobbar för att skapa förändring i samhället på riksplan. Vi träffar cykelriksdagen två gånger per år och uppvaktar ministrar.
– I månadsskiftet rullar vi ut kampanjen ”Lös det med cykel” i syfte att få folk att inse att man inte alltid behöver bilen.

Vilka är nycklarna för en god cykelframtid?
– Det är att få loss medel till infrastrukturen. Det finns många bra cykelplaner men det avsetts alldeles för lite pengar. Att gå från plan till verklighet blir viktigt.
– Sedan tycker jag även att cykeln ska få bli ett eget trafikslag och att vi ska få fram regelförenklingar till cykeln i trafiken. 

Text: Johan Fransson
Foto: Fredrik Petersson


Svensk Cyklings opinionspris

Utmärkelsen har årligen delats ut till personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner sedan 2009. För att bli tilldelad priset ska man ha gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta cykelfrågor på den politiska agendan genom opinionsbildning och påverka samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.

Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening som startade i maj 2015 bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Medlemmarna ska vara riksledande inom arbetet för attraktiv vardagscykling och dess gemensamma vision är att hälften av alla resor kortare än fem kilometer sker med cykel.