Organisationen Svenska Cykelstäders kampanj Låt barnen styra ska få fler elever att cykla till skolan. Svenska Cykelstäder vill att fler barn ska ta cykeln till skolan.
Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder och kommunalråd i Sollentuna kommun.
Artikel

Satsningen som ska få fler att cykla till skolan

2020-08-18

Allt fler barn åker bil till skolan. Det vill organisationen Svenska Cykelstäder ändra på. Kampanjen Låt barnen styra ska få fler elever att ta cykeln.
    – Vinsterna är så stora, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

På 1970-talet gick eller cyklade nio av tio elever till skolan. I dag är den siffran mycket lägre – där endast omkring hälften väljer att gå eller ta cykeln.
    – Vi har sett över barns cykelvanor och det är en oroväckande utveckling. Färre cyklar, vilket resulterar i sämre skolresultat och sämre hälsa, säger Moa Rasmusson och fortsätter:
    – Vi ser dock i undersökningar att de allra flesta har tillgång till en cykel och vet också att många barn vill cykla, men inte gör det ändå.

Vad beror det på?
– Dels vardagspusslet, dels tror jag att många föräldrar inte tycker att trafiksäkerheten är tillräckligt hög.

Därför menar Moa Rasmusson att kampanjen Låt barnen styra inte bara riktar sig mot elever och föräldrar. Utan även till trafikplanerare och politiker, som kan möjliggöra att det blir trafiksäkert.
    Svenska Cykelstäder vill också att säker cykling ska lyftas in i läroplanen för skolämnet idrott och hälsa, precis som simning.
    – Kunskaperna om hur man beter sig i trafiken behöver bli bättre överlag. Och kunskaperna får man genom att sätta sig på sadeln.

Genom att få fler att cykla skapas väldigt mycket vinster, menar Moa Rasmusson.
    – Barn och ungdomar som rör på sig har lättare att koncentrera sig i skolan. Det gör att de lär sig mer och förbättrar samtidigt såväl hälsan som miljön.
    I år finns det ytterligare ett plus.
    – Genom att cykla eller gå till skolan undviker vi trängsel i kollektivtrafiken och minskar samtidigt smittspridningen av corona, avslutar Moa Rasmusson.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Pressbilder, Svenska Cykelstäder