Glad tjej som har cyklat Halvvättern I veckan gav FHM positiva signaler kring motionslopp som arrangeras utomhus. När smittspridningen minskar kan deltagarbegränsningen undantas för dessa.
Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan. Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan.
Artikel

Nya besked från FHM gav optimism hos motionsloppen

2021-01-22

I veckan kom ett positivt besked för alla motionslopp som arrangeras utomhus och över icke avgränsade ytor. Minskar smittspridningen ska dessa undantas från deltagarbegränsningen. Det skriver Folkhälsomyndigheten till regeringen.
    – Det här var väldigt positiva signaler, säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan.

Motionsloppen lyder under ordningslagen. Det gör att Vätternrundan och andra liknande lopp har samma deltagarbegränsningar som andra sammankomster, oavsett hur stora ytor de arrangeras på.

Men nu kan det bli ändring på det. I onsdags lämnade Folkhälsomyndigheten över en delrapport till regeringen där de öppnar för att deltagarbegränsningar i sådana sammanhang kan undantas från pandemilagen. Med förutsättning att smittspridningen i samhället minskar från hög till måttlig eller låg nivå och att arrangören kan säkerställa att trängsel kan undvikas.
    – Jag har läst igenom rapporten flera gånger och har fått en positiv syn på den. Rapporten andas större differentiering och ger öppningar för utomhusarrangemang. Det stärker oss i vårt fortsatta arbete mot årets lopp, säger Gunilla Brynell-Johansson.

Dialog med regionala smittskyddsenheten

I nuläget ligger dock smittspridningen fortsatt på en hög nivå, enligt FHM:s riktlinjer. Och det finns inga precisa siffror för vad som menas med låg respektive måttlig smittspridning. Men Vätternrundan upplever att dialogen med myndigheterna har ökat och organisationen har dessutom nyligen etablerat en kontakt med den regionala smittskyddsenheten i Östergötland.
    – Det känns väldigt bra. De är experter i sin profession och är även intresserade av folkhälsan, säger Gunilla Brynell-Johansson och fortsätter:
    – Vi anser definitivt att vi kan klara av att arrangera lopp som är smittskyddsäkra. Vi har ett mantra som säger att vi inte bara ska ha ett lopp i år, utan minst 50 år till. För att kunna göra det måste vi ha ekonomi i grunden, och inte minst förtroende från deltagarna. Då gäller det att ha en dialog och vara såväl transparanta som ödmjuka.

Huvudanmälan har öppnat

Samma dag som FHM levererade sin rapport till regeringen öppnade även huvudanmälan till Vätternrundan 315 km. Och Gunilla Brynell-Johansson märkte stort intresse – trots det osäkra läget.
    – Det finns ett stort sug efter våra arrangemang. Samtidigt har vi ett koncept som ligger helt rätt i tiden. Utevistelserna har ökat, fler cyklar, fler har köpt cyklar… Jag är positivt överraskad av hur många det var som redan har anmält sig.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan

Om utomhusarrangemang i FHM:s återrapportering av regeringsuppdrag

”När smittspridningen minskar från hög till måttlig nivå kan begränsningen justeras för arrangemang som hålls utomhus…//… Arrangemang som hålls utomhus på icke avgränsad yta kan undantas från begränsning av antalet deltagare om arrangören kan säkerställa att trängsel undviks.

…//…Vid en låg nivå av smittspridning anser Folkhälsomyndigheten att…//… För arrangemang som hålls utomhus med sittande deltagare eller på en icke avgränsad yta behövs inga begränsningar om antal deltagare.

För att säkerställa att arrangemang genomförs på ett smittsäkert sätt, oavsett nivå av smittspridning, är det fortsatt viktigt att arrangörerna vidtar åtgärder för att minska trängsel.”