Här är den nya bansträckningen på sluttampen av Vätternrundan från och med nästa år.
Artikel

Nu får Vätternrundan ny bansträckning

2019-11-15

Under torsdagen togs beslutet. Vätternrundan ändrar bansträckningen, vilket också innebär att loppet från och med 2020 blir 315 kilometer långt. Anledningen? Att öka säkerheten i loppet.
    – Vi strävar hela tiden efter att höja upplevelsen av våra arrangemang, inte minst genom tryggare och säkrare lopp, säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan.

Efter en omfattande genomlysning har Vätternrundans styrelse beslutat om en ny bansträckning. Det är den sista delen av loppet som kommer att förändras. Från att tidigare ha följt den hårt trafikerade riksväg 50 kommer cyklisterna i stället att köra in i Askersund och sedan via Åmmeberg, Zinkgruvan och Godegård in i målet i Motala.
    – Vi har provcyklat, gått igenom statistik och studerat varje vägkorsning för att få ett bra underlag för det här beslutet, säger Gunilla Brynell-Johansson.

Huvudanledningen till omgörningen är säkerhetsskäl. En deltagarundersökning efter årets lopp visade att omkring 50 procent ville att Vätternrundan skulle göra något åt delen från Hammarsundet till Motala. Och organisationen har under längre tid övervägt förändringar av just det partiet. Framför allt på grund av att det är en trång sträcka med mycket trafik.
Den nya sträckningen har en årsdygnstrafik med ett snitt på 770 fordon jämfört med 6 000 på den tidigare.
    – Det säger en hel del om säkerheten. Och dessutom är det en mycket vacker väg, säger Gunilla Brynell-Johansson.
    – Tyvärr innebär det att den vackra delen över Hammarsundet försvinner. Vi försökte hitta alternativ för att svänga av riksväg 50 lite senare, men det fanns inget säkert sätt att lösa det på.

Banändringen innebär också att cyklisterna får cykla omkring en och en halv mil längre än tidigare. Den nya sträckan blir 315 kilometer.
    – Vätternrundan är ett långt lopp och vi har full förståelse att det finns deltagare som tycker att en och en halv mil är långt. Men samtidigt vill vi ha ett så säkert lopp som möjligt. Däremot tror vi att förändringen kommer att få många cyklister att komma tillbaka till loppet. Sådana som kanske har avstått just för att den här delen har känts otrygg.

Den nya bansträckningen är framtagen i samarbete med Trafikverket och förslaget kommer nu att gå vidare till länsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om tillstånd för loppet.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Sportograf


Upplev nya bansträckningen

Vill du uppleva premiären av den nya bansträckning av Vätternrundan? Redan den 17 juni öppnade intresseanmälan till Vätternrundan 300 km (som stänger den 25 november) samt anmälan till övriga lopp under Cykelveckan. Huvudanmälan till Vätternrundan 300 km öppnar den 27 november klockan 19.00.
Anmäl dig här!