Vätternrundan, 2015-06-12--13, Vadstena, Foto: Micke Fransson/Vätternrundan
Artikel

Kedjeeffekten ska hjälpa dig runt Vättern

2016-06-15

Vätternrundan är inte bara tufft fysiskt. Även det mentala spelar stor roll.
Därför har Kedjeeffekten tagits fram – ett digitalt verktyg som ska göra resan runt sjön lättare.
– Det ska underlätta och mentalt förbereda deltagare i vad som många menar vara det mest mentalt påfrestande loppet inom En Svensk Klassiker, säger Lars Höglin, Brand Engagement Manager på Renault, som har utvecklat Kedjeeffekten tillsammans med En Svensk Klassiker.

Kedjeeffekten ingår i projektet Klassiska Hemligheter, som tar fram digitala verktyg som ska göra det lättare att genomföra samtliga Klassikerlopp.
Inför Vasaloppet i vintras var det Moraklockan, som skulle visa att tiden inte bör vara huvudfokus när man åker långa skidlopp, och när nu Vätternrundan närmar sig lanseras Kedjeeffekten.
– Återigen har vi samlat experter och tekniker för att ta fram ett nytt verktyg till Klassikeråkare, säger Lars Höglin.

Kedjeeffekten innebär att man delar upp loppet i mindre delar, vilket hjälper hjärnan att sätta upp etappmål och därmed organisera informationen mellan korttidsminne och arbetsminne. Metoden kallas ”chunking” och rekommenderas bland annat av den kände idrottspsykologiske rådgivaren Johan Plate.
– Är man frisk kan de flesta cykla 30 mil rent fysiskt, men hjärnans trötthetssignaler orsakar ofta problem som gör att vi inte orkar. Hjärnan reagerar på den ovanliga belastningen och gör allt för att få dig att sluta och i stället spara energi. När vi sätter upp tydliga mål blir möjligheten att nå även extrema mål större. Därför är etapp- och delmål otroligt viktiga för både välmående och resultat, säger Johan Plate.

I Kedjeeffekten delar man själv upp hur många, och långa, deletapper man vill ha. Sedan ritar verktyget ut rutten på Google maps och visar med bilder hur det ser ut på platserna för delmålen.
– De flesta vana utövare använder sig av olika metoder, däribland chunking, för att mentalt förbereda sig inför lopp. Få har dock en utarbetad struktur för det och i en undersökning var det fyra av fem som efterfrågade verktyg för mental avlastning inför just Vätternrundan. Kedjeeffekten gör planeringen strukturerad och överskådlig och hjälper cyklisterna att ta sig igenom hela loppet. Är man väl förberedd mentalt blir timmarna på cykeln roligare och sluttiden oftast bättre, säger Michael Thorén, vd för En Svensk Klassiker.

Läs mer om Klassiska Hemligheter och Kedjeeffekten på klassiskahemligheter.se.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Micke Fransson, Pressbild