Varvsbron som sammanbinder Helsingborgs centrum med Oceanhamnen, sedd från ovan. En del i arbetet som har lett fram till att Helsingborg blivit utsedd till Årets bästa cykelkommun. Varvsbron som sammanbinder Helsingborgs centrum med Oceanhamnen, sedd från ovan. En del i arbetet som har lett fram till att Helsingborg blivit utsedd till Årets bästa cykelkommun.
Oscar Grönvall är glad över att Helsingborg äntligen har utsetts till Årets bästa cykelkommun: Oscar Grönvall är glad överutnämningen: "Vi har kämpat i många år", säger han.
Cykelvägen förbi Pålsjöbaden, strax norr om Helsingborg. Cykelvägen förbi Pålsjöbaden, strax norr om Helsingborg.
Artikel

Helsingborg – årets bästa cykelkommun

2022-09-09

Äntligen nåddes målet. I augusti utsågs Helsingborg till Sveriges bästa cykelkommun.
    – Det känns jättehärligt. Det är alltid roligast att vara högst upp i tävlingar och vi har kämpat i många år, säger Oscar Grönvall, trafikchef Helsingborgs stad.

Det är den ideella föreningen Cykelfrämjandet som varje år mäter och jämför landets kommuner i hur cykelvänliga de är. Efter att ha slagits i toppen av Kommunvelometern under ett flertal år blev det den här gången en förstaplats i rankningen för Helsingborg. En kommun som satsar hårt på att utveckla en bra cykelinfrastruktur.
    – Cykling är det enskilt mest miljövänliga transportsättet. Det finns inga bakomliggande utsläpp att fundera kring, vilket det gör med i stort sett alla andra trafikslag. Det är också därför den frågan är så enkel att jobba med och något som enar vår politik, över partigränserna, säger Oscar Grönvall.

Nytt område kopplas till centrum via cykelbro

År 2017 antogs en sexårig plan för vilka strategier och åtgärder som staden ville genomföra för att utvecklas som cykelstad. Under dessa år har ett stort antal investeringar slutförts för att öka cykelresorna.
    Ett av de största projekten blev klart för omkring ett år sedan, en s-formad gång- och cykelbro som går från det nya bostadsområdet Oceanhamnen in till de centrala delarna av staden.
    – Det tillkom av ett tydligt behov för att koppla ihop området med centrum. Samtidigt har vi även gjort många andra investeringar i cykelnätet, säger Oscar Grönvall.
    – Jag cyklar själv till alla möten inom staden och kommer antingen före eller samtidigt som de som tar bilen till samma plats.

Fortsätter jobba hårt – även efter utmärkelsen

Förutom vardags- och pendlingscyklandet har även turistnäringen haft nytta av alla satsningar.
    – Två av våra nationella cykelleder (Kattegattleden och Sydkustleden) ansluter i Helsingborg och den senaste tiden har turistcyklingen tredubblats. Samtidigt ser vi en jättetydlig önskan att cykla mer, säger Oscar.

Och än är kommunen inte nöjd. Utnämningen av Årets cykelkommun gav ännu mer energi till fortsatta satsningar.
    – Vi kommer att fortsätta jobba och ha högt tryck i nya investeringar. Vi har ett stort gatunät, där det finns ett lika stort behov av nya cykelvägar. Det är redan ett par nya projekt på gång.

Vinner ni nästa år igen?
– Det är klart att vi skulle vilja det. Men vi vet att vi har hård konkurrens av andra städer som vill främja cyklingen. Och det behövs utvecklas i hela landet, så egentligen är det bara bra om det kommer några uppstickare.

Bra utbyte med andra kommuner

Oscar Grönvall berättar också att de har ett nära samarbete med andra kommuner för att få inspiration till nya projekt. Inte minst de närliggande städerna Lund och Malmö som också ligger i framkant.
    – Vi har ett bra utbyte och peppar varandra till att bli bättre. Det finns alltid något som vi kan erbjuda varandra. Sedan har vi också en fantastisk cykelstad på andra sidan sundet, Köpenhamn, som vi kan sporras av.

Text: Pierre Henriksson
Foto: Pressbilder

Kommunvelometern 2022

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Granskningen är ett uppskattat verktyg hos bland annat lokala politiker och trafikplanerare för att kunna se hur deras kommun står sig i jämförelse med andra. Men också för att kunna se utveckling och förändring över tid.

I årets Kommunvelometer har 55 kommuner deltagit och den bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter från kommunerna som deltar. Utöver att ingå i en samlad totalrapport får de kommunerna som deltar en kommunspecifik fördjupad rapport.

Vinnare 2022

Stora kommuner (över 100 000 invånare):

  1. Helsingborg
  2. Lund
  3. Uppsala

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare):

  1. Trollhättan
  2. Karlstad
  3. Varberg

Små kommuner (färre än 50 000 invånare):

  1. Håbo
  2. Danderyd
  3. Tranås

Läs mer om Kommunvelometern här.